Autospinn

Toyota คาดตลาดรวมในประเทศปี 2556 ขายมากกว่า 1.2 ล้านคัน

Admin Posted: January 21st, 2013

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี 2555 พร้อมคาดการณ์ตลาดรถยนต์ไทยปี 2556
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโอกุระ กรุงเทพฯ

มร.ทานาดะ กล่าวว่า “ยอดขายรถยนต์ในปี 2555 ได้สร้างสถิติใหม่ของยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย ด้วยยอดขาย 1,436,335 คัน สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ยอดขายรถยนต์ของไทย ทั้งนี้ความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นมากในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กระตุ้นการบริโภคภายในนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในโครงการรถยนต์คันแรก และปริมาณความต้องการสะสมอันเป็นผลต่อเนื่อง
มาจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติในปี 2554 ประกอบกับกำลังการผลิตรถยนต์ ในประเทศที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น

 

สถิติการขายรถยนต์ ในปี 2555

   ยอดขายปี 2555

เปลี่ยนแปลง      เทียบกับปี 2554

Ž     ปริมาณการขายรวม 1,436,335 คัน     +80.9%
Ž     รถยนต์นั่ง   672,460  คัน     +86.6%
Ž     รถเพื่อการพาณิชย์   763,875  คัน     +76.2%
Ž     รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)   666,106  คัน     +82.2%
Ž     รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)   592,725  คัน     +81.0%

 

โดยโตโยต้ามียอดขาย 516,086 คัน เพิ่มขึ้น 77.9% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 224,816 คัน เพิ่มขึ้น 62.8%
รถเพื่อการพาณิชย์ 291,270 คัน เพิ่มขึ้น 91.7% และรถกระบะ 1 ตัน
(รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์
269,722 คัน เพิ่มขึ้น 99.8%

 

สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2555

Ž     ปริมาณการขายโตโยต้า     516,086 คัน     เพิ่มขึ้น   77.9%   ส่วนแบ่งตลาด 35.9%

Ž     รถยนต์นั่ง     224,816 คัน     เพิ่มขึ้น  62.8%    ส่วนแบ่งตลาด 33.4%

Ž     รถเพื่อการพาณิชย์    291,270 คัน     เพิ่มขึ้น   91.7%  ส่วนแบ่งตลาด 38.1%

Ž     รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)   269,722 คัน       เพิ่มขึ้น  99.8%   ส่วนแบ่งตลาด 40.5%

Ž     รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 233,393 คัน     เพิ่มขึ้น 91.5%    ส่วนแบ่งตลาด 39.4%

 

ด้านการส่งออกในปีที่ผ่านมา โตโยต้าได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 405,892 คัน เพิ่มขึ้น 61.8%        คิดเป็นมูลค่า 179,572 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วน มูลค่า 63,023 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออก     ที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 242,595 ล้านบาท”

 

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ปี 2556 มร.ทานาดะ กล่าวว่า “แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2556  คาดว่าจะมียอดขายรวมทั้งหมด มากกว่า 1,200,000 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10%

 

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2556

Ž     ปริมาณการขายรวม   >1,200,000 คัน    ลดลง ~10.0%

Ž     รถยนต์นั่ง    542,300  คัน    ลดลง   19.4%

Ž     รถเพื่อการพาณิชย์    707,700  คัน    ลดลง     7.4%

Ž     รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)     631,900 คัน     ลดลง     5.1%

Ž     รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)     567,100 คัน    ลดลง     4.3 %

 

โดยโตโยต้าตั้งเป้าหมายการขายสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้ไว้ที่ 500,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 200,000 คัน ลดลง 11.0% รถเพื่อการพาณิชย์ 300,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.0% และ รถกระบะ 1 ตัน                      (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 285,000 คัน เพิ่มขึ้น 5.6%

 

ประมาณการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2556

Ž     ปริมาณการขายรวม   500,000  คัน ลดลง  3.1%     ส่วนแบ่งตลาด 40.0%

Ž     รถยนต์นั่ง      200,000 คัน  ลดลง   11.0%     ส่วนแบ่งตลาด 36.9%

Ž     รถเพื่อการพาณิชย์    300,000 คัน  เพิ่มขึ้น  3.0%      ส่วนแบ่งตลาด 42.4%

Ž     รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)    285,000 คัน เพิ่มขึ้น  5.6%      ส่วนแบ่งตลาด 45.1%

Ž     รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)    250,000 คัน  เพิ่มขึ้น  7.1%      ส่วนแบ่งตลาด 44.1%

 

สำหรับเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของโตโยต้าในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 412,000 คัน คิดเป็นมูลค่า 168,000 ล้านบาท และการส่งออกชิ้นส่วนมูลค่า 70,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้นประมาณ     238,000 ล้านบาท”

มร.ทานาดะ กล่าวเพิ่มเติมว่าปีนี้เป็นปีแรกของการก้าวเข้าสู่ 50 ปีต่อไปของโตโยต้าในประเทศไทย       โตโยต้ามีแผนงานที่จะ “ขับเคลื่อนความสุข” หรือ Mobility of Happiness ให้กับลูกค้าและสังคมไทยควบคู่
ไปกับการรองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ในประเทศเริ่มต้นด้วยการกลับมาผลิตอีกครั้งของ
โรงงาน โตโยต้า ออโต้ เวิคส (TAW) ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเพื่อผลิตรถตู้ ไฮเอซ คอมมิวเตอร์ ซึ่งเป็นครั้งแรก
ที่มีการผลิตรถรุ่นนี้ในประเทศไทย และโรงงานเกตเวย์2 ที่พร้อมจะเริ่มการผลิตในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้
ในส่วนนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ในปีนี้คือ วีออส ใหม่ และ อีโคคาร์ รวมถึงระบบโตโยต้าสมาร์ท จี-บุ๊ค
แอพพลิเคชั่นอัจฉริยะ แบบ 3 มิติ ที่ให้ความชัดเจนแม่นยำมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย
พร้อมการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มจำนวนโชว์รูมโตโยต้าจากปัจจุบัน 357 แห่ง เป็น 400 แห่ง
รวมถึงโตโยต้า ชัวร์จาก 85 แห่งเป็น 100 แห่ง ภายในปีนี้”

 

“นอกจากนี้ยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมสังคมอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างคุณค่าใหม่ขององค์กรผ่าน
Social Innovation หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผล
ให้แก่ชุมชนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โครงการ Smiling road ที่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
รวมทั้งการส่งเสริมให้มี Eco showroom หรือโชว์รูมประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มีจำนวนมากขึ้น
ทั้งหมดนี้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับสังคมไทยอย่างมีความสุขตลอดไป”
มร.ทานาดะกล่าวในที่สุด                                                                 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนธันวาคม 2555

 

1.)  ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 144,676 คัน เพิ่มขึ้น 165.1%                              

อันดับที่ 1 โตโยต้า    40,266 คัน                      เพิ่มขึ้น 172.1%           ส่วนแบ่งตลาด   27.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ        21,483 คัน                     เพิ่มขึ้น 160.7%           ส่วนแบ่งตลาด   14.8%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า     20,463 คัน                     เพิ่มขึ้น 831.0%           ส่วนแบ่งตลาด   14.1%

 

2.)  ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 71,240 คัน เพิ่มขึ้น 175.8%                                

อันดับที่ 1 ฮอนด้า     18,765 คัน                     เพิ่มขึ้น 857.9%          ส่วนแบ่งตลาด   26.3%        

อันดับที่ 2 โตโยต้า    16,974 คัน                     เพิ่มขึ้น 144.6%          ส่วนแบ่งตลาด   23.8%

อันดับที่ 3 นิสสัน      12,344 คัน                      เพิ่มขึ้น  97.7%           ส่วนแบ่งตลาด   17.3% 

 

3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย  63,078 คัน เพิ่มขึ้น 199.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า    21,581 คัน                     เพิ่มขึ้น 251.8%           ส่วนแบ่งตลาด 34.2%   

อันดับที่ 2 อีซูซุ        19,522 คัน                     เพิ่มขึ้น 160.1%           ส่วนแบ่งตลาด 30.9%  

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ    8,383 คัน                      เพิ่มขึ้น  72.7%            ส่วนแบ่งตลาด 13.3%   

     *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 6,981 คัน

     โตโยต้า 3,105 คัน – มิตซูบิชิ 2,050 คัน – เชฟโรเลต 890 คัน – อีซูซุ 889 คัน – ฟอร์ด 47 คัน

 

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 56,097 คัน เพิ่มขึ้น 198.0%

อันดับที่ 1 อีซูซุ        18,633 คัน                      เพิ่มขึ้น  151.0%          ส่วนแบ่งตลาด   33.2% 

อันดับที่ 2 โตโยต้า    18,476 คัน                      เพิ่มขึ้น  266.4%          ส่วนแบ่งตลาด   32.9% 

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ    6,333 คัน                      เพิ่มขึ้น   65.3%           ส่วนแบ่งตลาด   11.3%

 

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 73,436 คัน เพิ่มขึ้น 155.4%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า    23,292 คัน                     เพิ่มขึ้น 196.4%           ส่วนแบ่งตลาด   31.7%    

อันดับที่ 2 อีซูซุ        21,483 คัน                      เพิ่มขึ้น 160.7%           ส่วนแบ่งตลาด   29.3%    

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ    8,383 คัน                      เพิ่มขึ้น  72.7%            ส่วนแบ่งตลาด   11.4%    

 

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2555

 

1) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 1,436,335 คัน เพิ่มขึ้น 80.9%                              

อันดับที่ 1 โตโยต้า    516,086 คัน                    เพิ่มขึ้น  77.9%           ส่วนแบ่งตลาด 35.9%

    อันดับที่ 2 อีซูซุ        213,380 คัน                    เพิ่มขึ้น  61.4%           ส่วนแบ่งตลาด 14.9%   

อันดับที่ 3 ฮอนด้า     171,208 คัน                    เพิ่มขึ้น 103.9%           ส่วนแบ่งตลาด 11.9%

   

2) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 672,460 คัน เพิ่มขึ้น 86.6%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า    224,816 คัน                    เพิ่มขึ้น   62.8%           ส่วนแบ่งตลาด 33.4% 

อันดับที่ 2 ฮอนด้า     163,442 คัน                    เพิ่มขึ้น 109.7%           ส่วนแบ่งตลาด 24.3% 

อันดับที่ 3 นิสสัน      103,504 คัน                    เพิ่มขึ้น 116.4%           ส่วนแบ่งตลาด 15.4% 

 

3) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย  666,106 คัน เพิ่มขึ้น 82.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า    269,722 คัน                    เพิ่มขึ้น  99.8%            ส่วนแบ่งตลาด 40.5%   

อันดับที่ 2 อีซูซุ        194,736 คัน                    เพิ่มขึ้น  61.8%            ส่วนแบ่งตลาด 29.2%  

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ    87,033 คัน                    เพิ่มขึ้น  49.6%            ส่วนแบ่งตลาด 13.1%   

     *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 73,381 คัน

     โตโยต้า 36,329 คัน – มิตซูบิชิ 26,021 คัน – เชฟโรเลต 5,495 คัน – อีซูซุ 5,091 คัน – ฟอร์ด 445 คัน

 

4) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 592,725 คัน เพิ่มขึ้น 81.0% 

อันดับที่ 1 โตโยต้า    233,393 คัน                    เพิ่มขึ้น  91.5%            ส่วนแบ่งตลาด 39.4%   

อันดับที่ 2 อีซูซุ        189,645 คัน                    เพิ่มขึ้น  66.6%            ส่วนแบ่งตลาด 32.0% 

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ    61,012 คัน                    เพิ่มขึ้น  50.2%            ส่วนแบ่งตลาด 10.3%

 

5) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 763,875 คัน เพิ่มขึ้น 76.2%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า    291,270 คัน                    เพิ่มขึ้น  91.7%             ส่วนแบ่งตลาด 38.1%   

อันดับที่ 2 อีซูซุ        213,380 คัน                    เพิ่มขึ้น  61.4%            ส่วนแบ่งตลาด 27.9%   

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ    87,033 คัน                    เพิ่มขึ้น  49.6%            ส่วนแบ่งตลาด 11.4%

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย