Autospinn

Honda จัดอบรม “ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า” ตอกย้ำพันธกิจสร้างสรรค์สังคม

Admin Posted: April 24th, 2013

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด โดยนางอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ ผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนการตลาด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมอบรม “ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า“ครั้งที่ 1 สำหรับประชาชนผู้ใช้รถคันแรกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายเฉลียว คงตุก บรรณาธิการคมชัดลึกทีวี ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในสนามแรกกว่า 100คน 

กิจกรรมอบรม “ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า” จะจัดขึ้นอีก9 ครั้งใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถคันแรกทุกคนที่สนใจ ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าของรถยนต์ฮอนด้า ได้เรียนรู้ทักษะด้านความปลอดภัยในการขับขี่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในทุกเส้นทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ www.honda.co.th/firstcar หรือ www.nationchannel.com/firstcar

กำหนดการกิจกรรม“ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า”

จังหวัด

วันที่

จังหวัด

วันที่

1

กรุงเทพฯ 20 เมษายน 2556

6

อุบลราชธานี 20 กรกฎาคม 2556

2

ชลบุรี 18 พฤษภาคม 2556

7

กรุงเทพฯ 10 สิงหาคม 2556

3

สงขลา 15 มิถุนายน 2556

8

สุราษฎร์ธานี 24 สิงหาคม 2556

4

พิษณุโลก 6 กรกฎาคม 2556

9

กรุงเทพฯ 21 กันยายน 2556

5

เชียงใหม่ 13 กรกฎาคม 2556

10

ขอนแก่น 28 กันยายน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย