Autospinn

“Hyundai Drive with Confidence” ขับขี่มั่นใจไปกับฮุนได

Pon Piantanongkit Posted: June 26th, 2013

ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม กับโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยภายใต้ชื่อ  “Hyundai Drive with Confidence” หรือ “ขับขี่มั่นใจไปกับฮุนได” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการขับขี่ปลอดภัย มุ่งเน้นการให้ข้อมูลและสอนเทคนิคการควบคุมรถยนต์ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าอบรม  ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานในการใช้รถใช้ถนนให้ทุกชีวิตปลอดภัยยิ่งขึ้น

โครงการ “Hyundai Drive with Confidence” จัดขึ้น ณ ลาน เมโทรไลฟ์ ปาร์ค  มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่ปลอดภัย และได้สัมผัสสมรรถนะ ทดลองใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของรถยนต์ฮุนไดที่มีมาให้เรียนรู้หลากหลายรุ่น  โครงการนี้มุ่งหวังให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย และปลูกฝังพฤติกรรมการขับขี่เพื่อลดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และฮุนไดยังคงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมดีๆเพื่อตอบแทนสังคมและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย