Autospinn

Ford เผยผลสำรวจพฤติกรรมการขับขี่ ในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ปกครอง เพศ ชาย และ หญิง มีความเสี่ยงแตกต่างกัน

Ponds116 Posted: July 19th, 2013

คนใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ต่างทราบดีว่า วิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยนั้นมีอะไรบ้าง แต่บ่อยครั้ง สิ่งที่เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยาก ดังตัวอย่างที่เห็นได้จากผลการสำรวจที่ Ford ได้มีการสนับสนุนให้จัดทำขึ้นโดยบริษัทวิจัยด้านการตลาด เพนน์ โชเอน เบอร์แลนด์ (Penn Schoen Berland)

ในการสำรวจครั้งนี้ ผู้สำรวจได้สอบถามความคิดเห็นวัยรุ่น 500 คน และผู้ปกครองอีก 500 คนในประเทศสหรัฐ เกี่ยวกับพฤติกรรมและมุมมองด้านการขับขี่ โดยผลการสำรวจครั้งนี้นับว่าน่าสนใจทีเดียว

 

พฤติกรรมวอกแวกระหว่างขับขี่

พฤติกรรมวอกแวกหรือขาดสมาธิระหว่างขับขี่นับเป็นปัญหาที่ผู้ปกครองแสดงความเป็นห่วงอย่างมาก โดยผลการสำรวจระบุว่า กิจกรรมยอดฮิตที่มักทำให้วัยรุ่นเกิดอาการวอกแวกระหว่างขับขี่นั้น มีสัดส่วนดังนี้

  •  วัยรุ่น 62 % ยอมรับว่าเคยเกิดอาการวอกแวก เพราะถูกรบกวนจากผู้ที่โดยสารมาด้วย
  •  วัยรุ่น 61 % ยอมรับว่าเคยทานอาหารหรือเครื่องดื่มขณะขับรถ
  •  วัยรุ่น 42 % บอกว่าตนชอบเปิดวิทยุเสียงดังจนกลบเสียงจากรถคันอื่นๆ บนถนน
  •  วัยรุ่น 51 % บอกว่าตนมักฟังเพลงจากไอพอดหรือเอ็มพี 3 ขณะขับรถ

“จากผลสำรวจนี้แสดงเห็นว่า ระบบเชื่อมต่อการสื่อสารภายในรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการทำให้รถยนต์ตอบสนองต่อไลฟสไตล์ของผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น” นางสาวยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ Ford ประเทศไทย กล่าว  

 

ผู้ชาย VS ผู้หญิง

จากผลการสำรวจทั้งกลุ่มวัยรุ่นและผู้ปกครองมีความเห็นตรงกันว่า วัยรุ่นหญิงขับรถปลอดภัยกว่าวัยรุ่นชาย ส่วนผลการสำรวจที่น่าสนใจอื่นๆ ระบุว่า

  • วัยรุ่นหญิง 87 % ผู้ปกครอง 78 % และวัยรุ่นชาย 73 % มีความเห็นว่า วัยรุ่นชายมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงบนท้องถนนมากกว่าวัยรุ่นหญิง
  •  วัยรุ่นหญิง 80 % ผู้ปกครอง 72 % และวัยรุ่นชาย 72 % มีความเห็นว่า วัยรุ่นชายมีแนวโน้มที่จะเมาแล้วขับมากกว่าวัยรุ่นหญิง
  •  วัยรุ่นหญิง 81 % วัยรุ่นชาย 77 % และผู้ปกครอง 75 % มีความเห็นว่า วัยรุ่นชายมีแนวโน้มที่จะขับรถเร็วกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดมากกว่าวัยรุ่นหญิง
  •  วัยรุ่นชาย 81 % วัยรุ่นหญิง 78 % และผู้ปกครอง 67 % มีความเห็นว่า วัยรุ่นหญิงมีแนวโน้มที่จะใช้โทรศัพท์ขณะขับรถมากกว่าวัยรุ่นชาย

จากการสำรวจนี้ยังพบด้วยว่า แม้ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมเสี่ยง “โดยรวม” อยู่ในระดับต่ำ แต่ผู้ปกครองกลับมีแนวโน้มที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้งานขณะขับรถมากกว่าวัยรุ่นถึง 40 % (ผู้ใหญ่ยอมรับว่าตนใช้โทรศัพท์ขณะขับรถถึง 28% เทียบกับวัยรุ่น 20 %)

 

ดังนั้นการที่มีระบบช่วย เช่น Sync รวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยในการเชื่อมต่อ จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ดีขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย