Autospinn

ฮุนไดคัดตัวแทนประเทศไทยลงแข่ง “10th World Skill Olympic 2013”

Golfautospinn Posted: August 9th, 2013

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมสอบแข่งขันวัดระดับทักษะความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านการบริการ และพนักงานช่างของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศภายใต้ชื่อ “Hyundai Service Technical Skill Contest” เมื่อวันที่ 3- 4 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริการและประเมินผลความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อรองรับมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

DSC_0047 IMG_0699 DSC_0119

พนักงานจะต้องทำการทดสอบทักษะในด้านต่างๆทั้งแบบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ เพื่อวัดระดับความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงขั้นตอนการให้บริการลูกค้า การแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ผู้เข้าแข่งขันที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 10,000 บาท นอกจากนี้ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน จะได้รับเกียรติเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งขันการวัดระดับทักษะความรู้ความสามารถพนักงานช่าง ของผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดทั่วโลก ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ฮุนได มอเตอร์ คอมปานี ประเทศเกาหลี กับกิจกรรม “10th World Skill Olympic 2013”

สำนักงานใหญ่ฮุนได ประเทศเกาหลีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ  ให้มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาตรฐานสากล สมกับเป็นแบรนด์ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกธุรกิจยานยนต์ตามนโยบายของ ฮุนได ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย