Autospinn

ฟอร์ด ประเทศไทย สานต่อโครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ตอน “รถโรงเรียนปลอดภัย” ปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถโรงเรียน

Pon Piantanongkit Posted: September 5th, 2013

ฟอร์ด ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ขับขี่รถสาธารณะซึ่งผู้ขับต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ขับรถรับส่งนักเรียนที่ต้องดูแลชีวิตเยาวชน จึงจัดโครงการ“Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ตอน “รถโรงเรียนปลอดภัย” โดยได้รับความร่วมมือจากจากสถานีวิทยุ จส.100 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

น.ส. ยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ Driving Skills for Life ในประเทศไทยของฟอร์ดก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 และเป็นโครงการเพื่อสังคมหลักที่ฟอร์ดจัดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป เกิดความตระหนักและใส่ใจในสภาพการจราจรรอบตัวมากขึ้น ตลอดจนเข้าใจว่ากระการทำของตนเองมีผลต่อความปลอดภัยบนท้องถนนแค่ไหน ดังนั้นโครงการนี้จะช่วยจุดประกายให้ผู้ขับขี่ร่วมกันช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคกำลังเผชิญอยู่”

“โครงการ ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เราจึงคิดว่าน่าจะขยายฐานผู้เข้าร่วมอบรมให้กว้างขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น โครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ตอน รถโรงเรียนปลอดภัย” เกิดขึ้นโดยฟอร์ดตระหนักถึงความสำคัญของผู้ขับขี่รถสาธารณะ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ขับรถรับส่งนักเรียนที่ต้องดูแลชีวิตผู้โดยสารที่เป็นเยาวชนจำนวนมาก  จึงได้ขยายการอบรมไปสู่เจ้าหน้าขับรถโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

DSFL with OBEC_1_resize
โครงการ “Driving Skills for Life –ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ตอน รถโรงเรียนปลอดภัย”  ได้รับความร่วมมือจากจากสถานีวิทยุ จส.100 ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณะและร่วมปลูกฝังพฤติกรรมการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่คนไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเชิญชวนให้โรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพฐ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ขับรถของโรงเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ปกครอง

การฝึกอบรมโครงการ “Driving Skills for Life –ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ตอน รถโรงเรียนปลอดภัย”นั้นจะจัดขึ้นในวันที่ 5 และ 6 ตุลาคม 2556 ที่สนามฝึกอบรม เมโทร ไลฟ์ พาร์ค ถนนพระราม 9 ซึ่งคาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่ขับรถโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเข้าร่วมมากกว่า 200 คน โดยขณะนี้ได้มีการสมัครเข้ามาแล้วกว่า 100 คน จาก 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนชลประทาน  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา1 และโรงเรียนบดินทรเดชา4 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมอบรมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นได้ที่ สถานีวิทยุ จส.100 โทร. 1137

คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทแปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การเป็นสื่อกลางในการช่วยลดอุบัติเหตุ และบรรเทาปัญหาการจราจร ถือเป็นพันธกิจหลักที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด โครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่ปลอดภัยนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปลูกฝังพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน”

สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส. 100 ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัด โครงการเพื่อสังคม “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” มาโดยตลอด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านทาง จ.ส. 100 กว่า 1,400 คน

นางสุนิดา  เดชเสน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพนักเรียน สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Driving Skills for Life –ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ตอน  รถโรงเรียนปลอดภัย นี้ ซึ่งถือเป็นโครงการอันเป็นประโยชน์ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรหลานเดินทางไปกับรถโรงเรียน และยังช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่เยาวชน ที่กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต”

โครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่ระดับโลกนี้ เป็นโครงการระดับสากลของฟอร์ดที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว และจัดขึ้นเป็นปีที่  6 ในประเทศไทย ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ขับขี่ไปแล้วจำนวนกว่า 550,000 คนทั่วโลก และกว่า  6,700  คน ในประเทศไทย ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ การฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้าอบรบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  การอบรมโครงการนี้ยังได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการขับขี่ในแต่ละประเทศอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย