Autospinn

สถาบันอาคารเขียวไทย รับรอง โตโยต้า ไทยเย็น เป็นอาคารเขียวแห่งแรกในไทย

Pon Piantanongkit Posted: September 26th, 2013

โชว์รูมและศูนย์บริการโตโยต้า ไทยเย็น สาขา ปากช่อง โคราช ถือเป็น อาคารเขียวแห่งแรกในประเทศไทย ที่รับรองโดยมูลนิธิและสถาบันอาคารเขียวไทย ภายใต้นโยบาย Eco Dealership Outlet ของโตโยต้า เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ้งแวดล้อมและชุมชน ภายใต้การประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสารต่อการรับผิดชอบต่อสังคม CSR

สำหรับการรับรองอาคารเขียวนี้ ทางมูลนิธิและสถาบันอาคารเขียวไทยได้ใช้ เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TREES
โดยเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วยแนวคิด การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้ง 8 หมวด ดังนี้
1.การบริหารจัดการอาคาร
2.ผังบริเวณและภูมิทัศน์
3.การประหยัดน้ำ
4.พลังงานและบรรยากาศ
5.วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง
6.คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร
7.การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8.นวัตกรรม

โชว์รูมและศูนย์บริการเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้ถือเป็นการยกระดับการดำเนินงานของโชว์รูมและศูนย์บริการที่โตโยต้าผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่งนโยบายใหม่นี้ จะช่วยลดพลังงาน ลดต้นทุน และลดการปล่อยมลพิษ แล้วยังสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีอีกด้วย ทำให้พนักงานมีความสุขทั้งกายและใจ

ปัจจุบันนี้ จำนวนโชว์รูมที่สมัครเข้าร่วมโครงการและอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองทั้งสิ้น 29 แห่ง และในอนาคตมีแผนปลักดันโชว์รูมและศูนย์บริการที่มีอยู่จำนวน 374 แห่ง ให้พิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน Eco Dealership Outlet ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย