Autospinn

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดโครงการ “ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย” ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท

Pon Piantanongkit Posted: September 27th, 2013

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (Thai Motorcycle Enterprise Association: TMEA) ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มวินัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยทั้งแก่ตนเอง และบุคคลรอบข้าง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนในการ สร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

วันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ณ กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ทางสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (Thai Motorcycle Enterprise Association หรือ TMEA) ร่วมกับกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เปิดตัวโครงการ “ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์” (TMEA Road Safety Video Clip Contest 2013) เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการเพิ่มความระมัดระวัง ในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มวินัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยทั้งแก่ตนเอง และบุคคลรอบข้าง

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน วางแผน และบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในนามนายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์หลักของประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด, บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด และบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่ เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยล่าสุดสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากกรมป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ “TMEA Road Safety Video Clip Contest 2013” หรือโครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาในการช่วยส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ มีจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมีความยาวไม่เกิน 90 วินาที เข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

สำหรับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยเป็นหนึ่งในองค์กรซึ่งไม่แสวงหากำไร มีพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเครือข่ายลดอุบัติเหตุภาคเอกชน สู่สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง ซึ่งในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ประสบผลสำเร็จในการจัดโครงการประกวดภาพถ่ายมอเตอร์ไซค์ ปลอดภัย ใส่ใจการขับขี่ โดยได้รับความสนใจจาก นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในปี 2556 นี้ สมาคมฯ จึงได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย เป็นการต่อยอดจากโครงการในปีที่ผ่านมา

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ภาครัฐได้ให้ความสำคัญด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจรทางบก เป็นอย่างมากจนนำไปสู่การประกาศให้ ปี ค.ศ.2011-2020 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พร้อมกับการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวทาง 5 เสาหลัก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ นโยบาย ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย (Safer Road Users) ดังนั้น การที่สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยจึงได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย จึงนับว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับภาครัฐ ในการขับเคลื่อนนโยบาย ดังกล่าว
โดยมีการแบ่งประเภทการแข่งขัน และเงินรางวัลดังนี้

1. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
– รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน 1 รางวัล)
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน 1 รางวัล)
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน 1 รางวัล)

2. ประเภทบุคคลทั่วไป
– รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (จำนวน 1 รางวัล)
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (จำนวน 1 รางวัล)
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (จำนวน 1 รางวัล)

สำหรับโครงการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการขับขี่ รถจักรยานยนต์ อย่างปลอดภัย จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และประกาศผล พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2556 ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-229-3147 หรือ e-mail: tmea@tmea.or.th หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซท์ www.tmea.or.th หรือ เฟสบุ๊ค tmea_1@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย