Autospinn

นิสสันร่วมอนุรักษ์เพลงไทย

Golfautospinn Posted: September 4th, 2013

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่สังคม สนับสนุนการประกวดวงดนตรีเยาวชน “ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ ครั้งที่ 11” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อนเน้นพัฒนาคุณภาพดนตรีศึกษา (Music Education) ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของเยาวชนในการประยุกต์ดนตรีให้เหมาะสมกับชีวิตและวัฒนธรรมของแต่ละยุคสมัย ตลอดจนสร้างมิตรภาพ ความสามัคคีและทักษะการทำงานเป็นทีม ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ดนตรีลูกทุ่งเพื่อสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย สอดคล้องกับปณิธานของนิสสันที่มุ่งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมไทยโดยร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย