Autospinn

โตโยต้าเปิดเมืองจราจรจำลอง แห่งที่ 3 ที่ภาคเหนือ

Golfautospinn Posted: January 13th, 2014

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จับมือ ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเมืองจราจรจำลอง แห่งที่ 3 ณ สำนักขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 1
วุฒิกร สุริยะ-ฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเมืองจราจรจำลอง แห่งที่ 3 จ.พิษณุโลก เป็นศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนในเขตภาคเหนือ โดยชมการสาธิตการจำลองจัดอบรมในภาค ทฤษฎีและปฏิบัติ และร่วมขับเคลื่อนความสุขด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่ชาวพิษณุโลก ณ สำนักขนส่งจังหวัดพิษณุโลก

TYTTT_1
จากการดำเนินงานของโตโยต้าในประเทศไทยกว่าครึ่งศตวรรษ ปีนี้ถือเป็นการก้าวสู่ปีที่ 52 หนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะส่งความสุขสู่ชุมชน คือ การร่วมมือกับเครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนนจัดตั้งเมืองจราจรจำลอง (White Road Theme Park) ภายใต้โครงการโตโยต้า ถนนสีขาว ซึ่งถือเป็นโครงการที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี
เมืองจราจรจำลอง โดยโตโยต้า ถนนสีขาว เป็นศูนย์การเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับกฎ วินัยจราจร และน้ำใจบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงเป็นการขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ครอบครัว และชุมชนใกล้เคียง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค คือ เขตกรุงเทพฯและภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยได้เปิดดำเนินงานแล้ว 2 แห่ง และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2.1 ล้านคน

TYTTT_2
สำหรับการเปิดเมืองจราจรจำลอง เขตภาคเหนือ ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยบนท้องถนนแห่งที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ถนนสิงหวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 อุทยานการเรียนรู้ และส่วนที่ 2 เมืองจราจรจำลอง เปิดบริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย