Autospinn

Honda แบรนด์อันดับ 1 ในประเทศไทย จากผลการสำรวจ Brand Asia 2014

Ponds116 Posted: July 8th, 2014

บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ประกาศความสำเร็จในการครองแบรนด์อันดับ 1 ในประเทศไทย จากผลการสำรวจของแบรนด์ เอเชีย 2014 โดย Nikkei BP Consulting ทาง Honda ได้รับคะแนนสูงถึง 71.2 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และในตลาดรวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของไทย นอกจากนี้ ยังครองอันดับ 6 จากผลการสำรวจแบรนด์ระดับโลก 60 อันดับแรก (Top 60 Global Brands) ด้วยคะแนนสูงถึง 60.4 นับเป็นคะแนนที่สูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อีกด้วย

การสำรวจของ Brand Asia 2014 ในประเทศไทย จัดทำขึ้นจากการประเมินภาพลักษณ์ตราสินค้า ในหลายแง่มุม ทั้ง ความเป็นมิตร ประโยชน์ใช้สอย คุณภาพที่ได้รับ รวมถึงสำรวจการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า และแนวโน้มภาพลักษณ์โดยรวมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ในปีนี้ ได้เพิ่มการพิจารณาด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และช่องทางการเปิดรับข้อมูลของตราสินค้า โดยทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจาก 12 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย ตุรกี และเวียดนาม ที่มีต่อแบรนด์ในระดับโลกกว่า 1,160 แบรนด์ และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2013 ถึงเดือนมกราคม 2014

พบรถ Honda มือ 2 ได้ที่ thaicar.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย