Autospinn

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยหนาว ปี 2557-2558 รวมมูลค่ากว่า 42.6 ล้านบาท

Pon Piantanongkit Posted: October 29th, 2014

วันนี้ 29 ตุลาคม กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดตัวโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว ปี 2557-2558” เพื่อสานต่อภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยได้ส่งมอบสิ่งของและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ ได้แก่ เสื้อผ้าห่มกันหนาวสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก รวมจำนวน 1.1 แสนชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสาน ชุดถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย รวมจำนวน 1.6 หมื่นชุด เรือท้องแบนและเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ Honda รวมจำนวน 56 ลำ เครื่องสูบน้ำ Honda พร้อมอุปกรณ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Honda และสิ่งของอื่น ๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 42.6 ล้านบาท
โดยพร้อมเคลื่อนคาราวานส่งมอบความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวรวม 13 จังหวัด ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน -16 พฤศจิกายน นี้

IMG_6743
นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “การดำเนินกิจกรรมบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนเป็นภารกิจที่ไม่อาจทำได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพียงลำพัง กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่กระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความสนับสนุน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มเปิดกองทุนฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและผู้ประสบภัยหนาวที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายปีนี้ กองทุนฯ จึงได้สานต่อโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว” ประจำปี 2557 – 2558 เพื่อส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวใน 13 จังหวัด ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กองทุนฯ ได้จัดเตรียมส่งมอบถุงยังชีพ เรือท้องแบนและเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ฮอนด้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า เครื่องสูบน้ำฮอนด้า และอุปกรณ์
ต่าง ๆ แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาต่าง ๆ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแก่ ประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที”

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย
– ถุงยังชีพ จำนวน 16,000 ชุด
– เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 20 ลำ
– เรือยางพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 36 ลำ
– เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า จำนวน 24 เครื่อง
– เครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 47 เครื่อง
– เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 36 เครื่อง
– เต็นท์สนาม (พักได้ 2 คน) จำนวน 360 หลัง
– หมอนผ้าห่ม จำนวน 720 ใบ
– เสื้อยืด จำนวน 16,000 ตัว
– น้ำดื่ม จำนวน 32,196 ขวด
– เสื้อชูชีพ จำนวน 180 ตัว

2. เครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย
– เสื้อผ้าห่มกันหนาว จำนวน 90,000 ตัว
– เสื้อกันหนาวเด็ก จำนวน 20,000 ตัว
– ถุงเท้าเด็ก จำนวน 40,000 คู่

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2555 เพื่อเป็นกองทุนฉุกเฉินไว้ใช้ช่วยเหลือชาวไทยยามประสบภัยพิบัติ ควบคู่กับการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการให้ความรู้เพื่อรับมือภัยพิบัติแก่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าฯ จะร่วมสมทบเงินมูลค่า 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์หนึ่งคัน 100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์หนึ่งหน่วย เพื่อสมทบรายได้จากยอดขายผลิตภัณฑ์เข้ากองทุนอย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน กองทุนฯ มียอดเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง 30 กันยายน 2557 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 762 ล้านบาท และได้ดำเนินกิจกรรม
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมมูลค่าของการช่วยเหลือสังคมผ่านกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยไปแล้วมากกว่า 100 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย