Autospinn

ฟอร์ดรับมอบค้อนคาร์เตอร์ เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม

Golfautospinn Posted: February 17th, 2015

ยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบค้อนคาร์เตอร์ (#CarterHammer) จากมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย หรือ ฮาบิแทต ฟอร์ ฮิวแมนนิตี้ ไทยแลนด์ เพื่อนำค้อนคาร์เตอร์ไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร

และเป็นการร่วมสนับสนุนโครงการของมูลนิธิจิมมี่-โรสลิน คาร์เตอร์ สร้างบ้าน” (Jimmy & Rosalynn Carter Work Project) ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจิมมี่ คาร์เตอร์และภริยา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ด้อยโอกาส

สำหรับปีที่ 32 นี้จะเป็นการช่วยสร้างบ้าน 100 หลัง ให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในประเทศเนปาล สำหรับปีนี้ การเดินทางของค้อนคาร์เตอร์ เริ่มต้นในประเทศไทยเป็นที่แรก โดยจะมีการส่งต่อค้อนคาร์เตอร์ไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อร่วมระดมทุนและสร้างการตระหนักรู้ถึงการมีที่อยู่อาศัยที่ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย