Autospinn

จีเอ็ม ประเทศไทยดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าชายเลน พร้อมมอบวัน เวิลด์

Golfautospinn Posted: August 30th, 2015

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทยจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลน ในตำบลปากน้ำกระแส จังหวัดระยอง โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 คน ที่ศูนย์การผลิตของจีเอ็ม

โครงการฟื้นฟูป่าชายเลนมุ่งตอบสนองเป้าหมายหลายประการ ป่าชายเลนมีความสำคัญกับระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย พร้อมกับให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ป่าชายเลนช่วยป้องกันปัญหากัดเซาะพังทลายของดินชายฝั่งและป้องกันการทำลายถิ่นฐานธรรมชาติ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์สำหรับสัตว์ป่า สร้างทรัพยากรและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับประชาชนที่อาศัยริมชายฝั่งอย่างยั่งยืน

“เราคัดเลือกสถานที่การฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยเหตุผลเดียวกับโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เราดำเนินการ นั่นคือการให้ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น จีเอ็มมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจ สำหรับโครงการนี้ พวกเราจะได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกางจำนวน 120 ต้นที่จะช่วยให้พื้นที่ชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์สำหรับประชาชนและสัตว์ป่า” คุณอำนาจ แสงจันทร์ รองประธานฝ่ายการผลิตของจีเอ็ม กล่าว

พนักงานของจีเอ็มทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกในชุมชนเพื่อค้นหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกต้นโกงกาง และเรามีแผนการอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อปลูกต้นโกงกางเพิ่มเติมในอนาคต

GM Mangrove Project 5

นอกจากนี้จีเอ็ม ประเทศไทยยังมอบวัน เวิลด์ ฟุตบอล และหนังสือภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โรงเรียนแห่งนี้มีการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้น มีนักเรียนประมาณ 600 คันที่จะได้รับประโยชน์จากการมอบครั้งนี้

“นอกจากโครงการนี้ จีเอ็มยังตระหนักเสมอว่า ‘เรายังสามารถทำสิ่งใดให้ชุมชนได้อีก’ นอกจากการอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แล้ว สุขภาพร่างกายที่แข็งแกร่งและการศึกษาที่ดีก็มีความสำคัญเช่นกัน ผมเชื่อมั่นว่าวัน เวิลด์ ฟุตบอลและหนังสือภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวจะสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านบวกในระยะสั้น ขณะที่การฟื้นฟูป่าชายเลนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านบวกในระยะยาว นับเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของเจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่สร้างสรรค์และยั่งยืน”

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย