Autospinn

ฟอร์ด ประเทศไทยจัดกิจกรรม Ford Global Caring Month

Golfautospinn Posted: October 14th, 2015

ฟอร์ด ประเทศไทย จัดกิจกรรม Ford Global Caring Month ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีขององค์กรอาสาสมัครของฟอร์ดทั่วโลก เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีขององค์กรอาสาสมัครของฟอร์ด

ในปีนี้ ฟอร์ด ประเทศไทยได้นำพนักงานอาสาสมัครของฟอร์ดร่วมพัฒนาสิ่งปลูกสร้างและสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในความดูแลของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) บริเวณโรงเรียนสัจจศึกษา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงานผลิตรถยนต์ของฟอร์ด ประเทศไทย

บรรดาพนักงานจิตอาสาของฟอร์ด ประเทศไทย ยังได้ออกไปช่วยเหลือชุมชนอื่นๆ บริเวณรอบโรงงานผลิตรถยนต์ของฟอร์ด ด้วยการการบูรณะโรงเรียนวัดทรงธรรมและสนามเด็กเล่น การปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนวัดหัวถนน พร้อมซ่อมแซมและสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยตลอดเดือนกันยายนนี้ โดยมีทีมอาสาสมัครของฟอร์ด ประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 382 คน นับเป็นเวลางานอาสาสมัครรวม 3,638 ชั่วโมง

อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า การออกไปช่วยเหลือชุมชนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำคัญที่ฟอร์ดได้ทำสืบต่อกันมานาน องค์กรอาสาสมัครของฟอร์ดจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เราได้สานต่อเจตนารมย์ และขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆ ทำให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง

“กิจกรรม Ford Global Caring Month นี้ จัดขึ้นพร้อมกันในเดือนกันยายนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานจิตอาสาของฟอร์ดทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนประโยชน์คืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง”

กิจกรรม Global Week of Caring เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีขององค์กรอาสาสมัครของฟอร์ดทั่วโลก ขณะนี้ สามารถขยายเครือข่ายจนมีอาสาสมัครนานาชาติกว่า 3 หมื่นคน เพื่อร่วมกันช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินงานอยู่กว่า 1,600 โครงการ ใน 6 ทวีปทั่วโลก ปัจจุบัน อาสาสมัครจำนวนหลายพันคนของฟอร์ดได้ร่วมกันสละเวลามากกว่า 1 ล้านชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือโครงการต่างๆ ไปแล้วกว่า 9,000 โครงการ จาก 40 ประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย