Autospinn

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนไทยรวม 6.95 ล้านบาท

Golfautospinn Posted: October 7th, 2015

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วทุกภาคของประเทศ ด้วยเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะดำรงตนเป็นนิติบุคคลที่ดีของสังคมไทย พร้อมตอกย้ำในพันธกิจเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 28 ปี

ในปีนี้ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้คัดเลือกเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติตนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากสถาบันการศึกษากว่า 235 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 694 คน เข้ารับทุนการศึกษาประจำปี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4.95 ล้านบาท เพื่อให้เยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือก นำทุนการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป

นอกจากนี้ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุยังได้มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมอีก 2 ล้านบาท ให้แก่ 5 องค์กรได้แก่ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, มูลนิธิโครงการหลวง และมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงการและขยายขอบเขตการช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคตอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย