Autospinn

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการ “ฮอนด้า เรียนรู้ พร้อมสู้ภัยพิบัติ” ประจำปี 2558

Ken Posted: October 15th, 2015

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดโครงการฝึกอบรม “ฮอนด้า เรียนรู้ พร้อมสู้ภัยพิบัติ” ประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติให้แก่พนักงานกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “โครงการฝึกอบรม ฮอนด้า เรียนรู้ พร้อมสู้ภัยพิบัติ ประจำปี 2558 จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้กับพนักงานอาสาสมัครในกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย โดยเป็นหนึ่งในภารกิจของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ”

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติของประเทศไทยและแนวโน้มอนาคต นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลราชวิถี และ  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมบรรยายและสาธิตการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การจำลองสถานการณ์จริง

 

batch_Photo

 

นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ การช่วยเหลือในกรณีผู้ประสบอุบัติเหตุสำลักอาหารหรือมีสิ่งของในหลอดลม การฝึกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ประสบภัยรูปแบบต่างๆ อย่างถูกวิธี

อ่านข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย