Autospinn

โตโยต้าถนนสีขาวรับรางวัล 4 ครั้งติดต่อกัน

Golfautospinn Posted: December 16th, 2015

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับรางวัล Prime Minister Road Safety Award ประจำปี 2558 ด้านองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน จากการดำเนินโครงการพัฒนาครูฝึกอบรบขับขี่ปลอดภัยภายใต้หลักสูตร Toyota Safe Driving Education จากโครงการโตโยต้า ถนนสีขาว ในงานสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 12 จัดโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพฯ (ไบเทค) บางนา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจึงจัดตั้งโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ขึ้นในปี พ.ศ. 2531 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 27 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกความมีน้ำใจและวินัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ได้กำหนดให้ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย