Autospinn

[Brought to you by SHELL]เชลล์เติมสุข เติมโอกาส สร้างอนาคตของชาติอย่างยั่งยืน

Golfautospinn Posted: December 29th, 2015

การเริ่มปลูกฝังความรู้ ทักษะและจริยธรรมเพื่อผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพตั้งแต่แรกเริ่ม ผ่าน “โรงเรียน” ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กและเยาวชนมีความสำคัญต่อการสร้างกลไกที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับประเทศชาติ

ความต้องการของสังคมไทยในขณะนี้พบว่า ร้อยละ 30 ของเด็กไทยที่เรียนจบแล้วได้รับการจ้างงาน ในขณะที่อีกร้อยละ 70 จะต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความท้าทายดังกล่าวและต้องการสร้างความพร้อมให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนมีทั้งความรู้รวมไปถึงทักษะการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพด้วยตัวเองหลังจบการศึกษา

จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะในการริเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เพื่อผลักดันแนวความคิดที่ว่าโรงเรียนควรได้รับการพัฒนาให้เป็น แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

Shell-5

โดยเน้นการบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพทั้งการเกษตรสมัยใหม่และความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายจนขาดโอกาสในการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพด้วยตนเองต่อไปในอนาคต

การสนับสนุนของเชลล์ได้เดินทางสู่โรงเรียนสำหรับผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในพื้นที่ชนบทจำนวน 4 โรงเรียน ผ่านทางกิจกรรมวันเชลล์เติมสุข เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของเชลล์ร่วมกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะนั้น ไม่เพียงเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น หากแต่ยังก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในโครงการอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นครูในโรงเรียนที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเป็นนักพัฒนา หรือนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางกายที่ค้นพบว่าตนก็มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคมและสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่แพ้กัน

Shell-4

ด.ญ.วิไลลักษณ์ สุขประโคน หรือ น้องการ์ตูน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น ผู้มีความบกพร่องด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เล่าถึงความฝันเล็กๆ ของตนเองว่า “ก่อนหน้านี้หนูไม่ได้คิดถึงอนาคต เวลามีใครถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร หนูไม่เคยตอบได้เลย นึกแต่ว่า เพราะร่างกายเป็นแบบนี้ คงทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว แต่หลังจากโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากเชลล์เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ หนูเริ่มเห็นโรงเพาะเห็ดเพิ่มขึ้นอีกสองจุดในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้หัดเพาะ หนูชอบกินเห็ดมากจึงเลือกเรียนเพาะเห็ด ได้ลงมือปลูกและดูแลเห็ดด้วยตัวเอง จนถึงขั้นตอนการเก็บเห็ดไปขาย มาถึงตอนนี้ หนูเริ่มมองเห็นความหวังชัดขึ้นแล้วว่า แม้ร่างกายจะพิการแต่เราก็สามารถเพาะเห็ดจนเก็บขายเพื่อเลี้ยงชีพได้ นี่เป็นจุดเริ่มต้นของความฝันที่หนูอยากมีธุรกิจเพราะเห็ดเป็นของตัวเองเพื่อขายและส่งออก เมื่อถึงวันนั้นหนูจะนำรายได้จากธุรกิจนี้กลับมาช่วยสังคม ไม่ว่าจะมากหรือน้อย หนูก็อยากให้น้องๆ ที่มีความบกพร่องทางร่างกายได้รับโอกาสในการเรียนรู้และได้สัมผัสกับความสุขอย่างที่หนูได้รับในครั้งนี้บ้าง”

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งรับดูแลนักเรียนที่ขาดโอกาส 10 ประเภท และมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นอนาคตของชาติให้มีทั้งทักษะและคุณธรรมเพื่ออนาคตของเด็กเอง รวมถึงเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าอีกด้วย โดยโรงเรียนนี้เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมวันเชลล์เติมสุข

Shell-1

นายเชิดชัย อุ่นไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังได้รับการสนับสนุนจากเชลล์ว่า โรงเรียนของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ แม้จะเป็นเพียงระยะเริ่มแรก แต่ครูในโรงเรียนที่ได้รับทราบข้อมูลโครงการฯ และได้รับการอบรมต่างก็มีความตื่นตัวและกระตือรือล้นมากขึ้นในการทำตามแผนการที่วางไว้

“ส่วนนักเรียนเมื่อเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เราสังเกตเห็นว่าเด็กๆ มีความรับผิดชอบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น ผมในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งก็นับเป็นครูคนหนึ่งเช่นกัน เมื่อได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างนี้ก็รู้สึกภูมิใจและมีกำลังใจในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและสังคมในอนาคต ด้วยการทำให้โรงเรียนให้กลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในชุมชน”

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ แม้เป็นเพียงจุดเล็กๆ บนแผนที่ประเทศไทย แต่ก็นับเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามในการปฏิรูปการศึกษาให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทางสังคมไทย อันจะนำมาสู่ความสำเร็จของประเทศชาติ ทั้งนี้เชลล์จะยังคงมุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายวันแห่งความสุขเป็นเดือนแห่งความสุข ผ่านทางกิจกรรมเชลล์เติมสุข เติมโอกาส ที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนธันวาคมนี้

Shell-2

ผู้สนใจสามารถร่วมสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้อื่นได้ผ่านกิจกรรมทาง 2 ช่องทางด้วยกัน คือ เขียนคำอวยพรบนการ์ดเติมสุขที่ได้จากทุกการใช้จ่ายที่สถานีบริการเชลล์ โดยเชลล์จะบริจาคเงิน 1 บาท ต่อ การ์ด 1 ใบ หรือชมวิดีโอแห่งความสุขผ่านเว็บไซด์ www.fuelthehappiness.com ซึ่งทุกการเข้าชม แชร์ และกดไลค์วิดีโอตลอดเดือนธันวาคม เชลล์จะบริจาค 1 บาท เพื่อนำไปขยายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอีกจำนวน 8 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน โรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณีเขตจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย