Autospinn

โตโยต้าถนนสีขาว… เปิดเวทีท้าประชันไอเดีย “คิดจริง ทำจริง ลดอุบัติเหตุได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัย”

Tadsaneeya Posted: September 12th, 2016

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เล็งเห็นถึงปัญหาของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น จึงได้จัดตั้ง โครงการโตโยต้าถนนสีขาว เพื่อช่วยลดและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเป็นการทำให้เยาวชนซึ่งถือเป็นวัยเริ่มต้นของการใช้รถใช้ถนน ตระหนักถึงสาเหตุปัญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรม Campus Challenge ขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในวางแผนการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ไปสู่การลงมือปฏิบัติได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัย และเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไปในอนาคต

โดยในปีนี้ โครงการโตโยต้าถนนสีขาว เชิญชวนนิสิตนักศึกษามาแท็กทีมแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวางแผนงานเพื่อร่วมรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในรั้วมหาวิทยาลัย และชุมชนรอบข้าง และสามารถนำแผนงานไปใช้ปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม กับกิจกรรม “Campus Challenge 2016 โดยโตโยต้าถนนสีขาว”

 

โจทย์การแข่งขัน

การประกวดออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ “สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย” เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสามารถวัดผลการลดจำนวนอุบัติเหตุได้จริง

– วิเคราะห์ปัญหาจากสภาพจราจรที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของตน หรือปัญหาจราจรรอบเขตรั้วมหาวิทยาลัย ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร

– แผนการรณรงค์และวิธีจัดการรณรงค์จะต้องนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

– นำเสนอวิธีการและกระบวนการประเมินผลพร้อมผลลัพธ์ภายหลังจากการรณรงค์แก้ไขปัญหาจริงในมหาวิทยาลัยของตน

 

รางวัลการประกวด

ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท และทริปทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมโอกาสฝึกงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด อีกทั้งทุนสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ มูลค่า 50,000 บาท

สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 กันยายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toyota.co.th/campuschallenge2016 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ toyotacampuschallenge@gmail.com

 

#ToyotaCampusChallenge  #ToyotaWhiteRoad

 

สามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติม ได้ที่นี่

สามารถค้นหารถยนต์มือสอง ได้ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย