Autospinn

[Advertorial] สุดยอดเทคโนโลยีแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์รุ่นใหม่ที่รองรับเทคโนโลยีเอเอ็มเอส ตอบโจทย์ความคุ้มค่า และไลฟ์สไตล์การขับขี่ของคนรุ่นใหม่

Tadsaneeya Posted: March 15th, 2017

หากพูดถึงไลฟ์สไตล์การขับขี่ของคนรุ่นใหม่ที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนรถยนต์นั้นก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆภายในรถ เช่น การใช้งานระบบมัลติมีเดียในรถเพื่อใช้ในการดูหนังฟังเพลง การชาร์จสมาร์ทโฟนในระหว่างขับรถ การเชื่อมต่อระบบจีพีเอสในรถเพื่อช่วยนําทางหรือแม้กระทั่งกล้องติดรถยนต์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีความจําเป็นอันดับต้นๆของผู้ใช้รถในยุคสมัยนี้และการเลือกแบตเตอรี่รถยนต์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของคนรุ่นใหม่ถือเป็นเรื่องที่ต้องคํานึงถึงเป็นพิเศษ

bosch011

บ๊อชจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าและไลฟ์สไตล์การขับขี่ของผู้ใช้รถในยุคสมัยนี้ด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมแบตเตอรี่ เอเอ็ม ไฮเทค ซิลเวอร์ เอเอ็มเอส (AMHightec Silver AMS) ซึ่งเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ของบ๊อชในประเทศไทยที่รองรับรถยนต์ที่มีระบบ Alternator Management System : AMS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผู้ผลิตรถยนต์พัฒนาขึ้นเพื่อลดภาระของเครื่องยนต์ด้วยการลดหรือสั่งหยุดการทํางานของไดชาร์จเมื่อระบบตรวจสอบแล้วพบว่าแบตเตอรี่เต็ม และจะสั่งชาร์จอีกครั้งเมื่อระบบตรวจพบว่าแบตเตอรี่มีกําลังไฟฟ้าที่อ่อนลง

bosch025

หากกล่าวถึงข้อดีของรถยนต์ที่มีเทคโนโลยี AMS คือทําให้ประหยัดนํ้ามันและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากระบบจะลดหรือหยุดการทํางานของไดชาร์จเมื่อเร่ง
เครื่องยนต์ แต่ในช่วงเวลานั้นระบบของรถยนต์จะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แทน ดังนั้นจึงทําให้แบตเตอรี่ต้องทํางานหนักขึ้น และแบตเตอรี่เอเอ็ม ไฮเทค ซิลเวอร์ เอเอ็มเอส จึงได้เข้ามา
เติมเต็มความต้องการในจุดนี้เพื่อรองรับการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นจากอุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆภายในรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ผู้ขับขี่สามารถขอคําปรึกษาในการเลือกซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ได้ที่บ๊อช คาร์เซอร์วิส กว่า29 แห่ง และตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์บ๊อชทั่วประเทศ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคและราคาแบตเตอรี่เอเอ็ม ไฮเทค ซิลเวอร์เอเอ็มเอสสามารถติดตามได้ที่ http://th.bosch-automotive.com/th

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย