Honda ร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม จัดโครงการ "TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับ Honda" Share this

Honda ร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม จัดโครงการ "TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับ Honda"

Pon Piantanongkit
โพสต์เมื่อ 16 สิงหาคม 2556

Honda ร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม   จัดโครงการ "TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับ Honda"

Honda Automobile (ประเทศไทย) ร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 จัดอบรมโครงการ "TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า" เพื่อฝึกอบรมการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Course) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับสมาชิกและผู้ฟังรายการของสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการจัดอบรมจำนวน 6 รุ่น รับผู้เข้าอบรมจำกัดเพียง 20 ท่านต่อรุ่น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า กรุงเทพ (รามคำแหง) สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สายด่วน โทร. 1255 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส Honda Automobile (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ในฐานะแบรนด์รถยนต์ยอดนิยมในประเทศไทย ฮอนด้ามุ่งมั่นรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ "TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า" เป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ฮอนด้าได้เคยจัดอบรมการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุให้กับผู้ดำเนินรายการและเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ ไปเมื่อปีที่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยไปสู่สังคมมากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการฯ ในปีนี้จะขยายการอบรมให้กับสมาชิกและผู้ฟังรายการของสถานีฯ ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ด้านทฤษฎี อาทิ การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ การคาดการณ์ล่วงหน้า การขับรถยนต์ที่ถูกวิธี กฎหมายและเครื่องหมายจราจร การทำงานของถุงลมนิรภัย การตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง และได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับการทดสอบการขับขี่ เรียนรู้การทำงานของระบบ ABS บนสภาพถนนลื่น และถนนปกติ การฝึกบังคับพวงมาลัย การทดสอบการขับขี่แบบตัดสินใจในระยะกระชั้นชิด การทรงตัวของผู้ขับขี่ในลักษณะการขับแบบสลาลอม (Slalom) โดยมีครูฝึกฮอนด้าให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นายเศรษฐพล จินดานนท์ ผู้จัดการสถานี สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม กล่าวว่า “ปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้ขับขี่คาดไม่ถึง จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ "TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า" ให้กับผู้ดำเนินรายการ เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม สมาชิกและผู้ฟังรายการขึ้น ในฐานะสื่อมวลชนสถานีฯ จึงขอร่วมมีบทบาทในการสนับสนุน และเผยแพร่โครงการดีๆ ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งยังช่วยสร้างการรับรู้และเป็นช่องทางในการร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย”

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ และมีอายุระหว่าง 18 – 50 ปี สามารถสมัครผ่านสายด่วน โทร. 1255 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีกำหนดการอบรม ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพ (รามคำแหง) รับสมัครเพิ่มอีก 5 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 11 กันยายน รุ่นที่ 5 วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม และรุ่นที่ 6 วันพุธที่ 30 ตุลาคม นี้


ความคิดเห็น