Toyota, Nissan, Honda และ Mitsubishi ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับรถพลังไฟฟ้า Share this

Toyota, Nissan, Honda และ Mitsubishi ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับรถพลังไฟฟ้า

Satapana
โดย Satapana
โพสต์เมื่อ 02 สิงหาคม 2556

Toyota, Nissan, Honda และ Mitsubishi ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับรถพลังไฟฟ้า

สี่ค่ายรถยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น Toyota, Nissan, Honda และ Mitsubishi บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับรถพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จไฟในประเทศญี่ปุ่น

สถานีบริการชาร์จไฟฟ้าที่ครอบคลุมถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะผลักดันให้รถพลังงานไฟฟ้าประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สี่ค่ายรถจากญี่ปุ่นจึงร่วมกันพัฒนาและแบ่งปันต้นทุนกันเพื่อสร้างสาธารณูปโภคดังกล่าว โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมให้การอุดหนุนด้านเงินทุนจำนวนกว่า 100,000 ล้านเยนอีกด้วย

สี่ค่ายรถญี่ปุ่นจะร่วมกันสร้างเครือข่ายการชาร์จไฟที่ “สะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่าย” โดยปัจจุบันมีสี่บริษัทผู้พัฒนาสถานีชาร์จไฟฟ้าเข้าร่วมแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Japan Charge Network, Charging Network Development, llc และ Toyota Media Service

ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีสถานีชาร์จไฟด่วน 1,700 แห่งและสถานีชาร์จไฟปกติ 3,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยค่ายรถยักษ์ใหญ่ทั้งสี่บริษัทวางเป้าหมายเพิ่มสถานีชาร์จไฟให้ได้ราว 12,000 แห่ง

ทั้งนี้ ยอดขายรถพลังงานไฟฟ้า ทั้งแบบรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบและรถปลั๊กอินไฮบริดในญี่ปุ่น คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นราว 15-20% ภายในปี 2020


ความคิดเห็น