จีเอ็ม ประเทศไทย กวาดรางวัลการจัดการของเสียอุตสาหกรรมดีเด่น Share this

จีเอ็ม ประเทศไทย กวาดรางวัลการจัดการของเสียอุตสาหกรรมดีเด่น

Golf Autospinn
โพสต์เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556

จีเอ็ม ประเทศไทย กวาดรางวัลการจัดการของเสียอุตสาหกรรมดีเด่น

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทยพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการจัดการทรัพยากรด้วยการคว้ารางวัลการจัดการของเสียดีเด่นจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งสนับสนุนการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อลดปริมาณของเสียในภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์การผลิตยานยนต์ จีเอ็ม ประเทศไทยและศูนย์การผลิตเครื่องยนต์ จีเอ็ม เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย จังหวัดระยอง ได้รับรางวัลการจัดการของเสียดีเด่น รางวัลการใช้ประโยชน์จากของเสียได้ทั้งหมดและรางวัลพิเศษด้านการจัดการของเสียโดยคำนึงถึงความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ระดับเหรียญทอง รวมทั้งหมดสามรางวัลในโครงการการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2556 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรมคัดเลือกจีเอ็ม ประเทศไทยให้เข้าร่วมโครงการนี้โดยเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะทำการประเมินอย่างละเอียด ทั้งประสิทธิภาพในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตและไม่ใช่การผลิต การประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดการเอกสารและในส่วนอื่นๆ ซึ่งศูนย์การผลิตทั้งสองแห่งของจีเอ็ม ได้รับคะแนนประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับรางวัลดังกล่าว

สำหรับรางวัลการจัดการของเสียโดยคำนึงถึงความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ระดับเหรียญทองเป็นรางวัลพิเศษที่จีเอ็ม ประเทศไทยได้รับเพียงบริษัทเดียวจากทั้งหมด 50 โรงงาน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการลดปริมาณตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพของจีเอ็ม

“สิ่งที่เราจะทำต่อไปในอนาคตในเรื่องของสิ่งแวดล้อม คือ การทำงานในเชิงรุกมากขึ้น และสร้างจิตสำนึกอย่างต่อเนื่องให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า เราจะออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายยานยนต์ระดับโลกที่ดีที่สุด และต้องผลิตยานยนต์ด้วยวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย” อำนาจ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการทั่วไป ฝ่ายการผลิต บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว


ความคิดเห็น