กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558 Share this

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558

Ken
โดย Ken
โพสต์เมื่อ 06 ตุลาคม 2558

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558

 กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความพยายามในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานของกู๊ดเยียร์

คณะกรรมการมอบรางวัลนี้ให้แก่กู๊ดเยียร์ โดยคำนึงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินงานในประเทศไทย

กู๊ดเยียร์จัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าในการลดการใช้วัตถุดิบที่อาจเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม การรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้นเป็นไปตามแนวทางของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้น เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัย และความยั่งยืน

อ่านข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ 


ความคิดเห็น