กรุงศรี ออโต้ คว้าซูเปอร์แบรนด์ Share this

กรุงศรี ออโต้ คว้าซูเปอร์แบรนด์

Golf Autospinn
โพสต์เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2558

กรุงศรี ออโต้ คว้าซูเปอร์แบรนด์

กรุงศรี ออโต้ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือกรุงศรี เข้ารับรางวัล Superbrands 2015 จากซุปเปอร์แบรนด์ ถือเป็นแบรนด์ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์เพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัล Superbrands ถึง 4 ปีซ้อน ตอกย้ำความสำเร็จในการสร้างแบรนด์กรุงศรี ออโต้ ที่ครองใจลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง

รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ ถือเป็นรางวัลที่ได้มาตรฐานด้านแบรนด์ระดับโลก ที่มอบให้แก่แบรนด์ที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ โดยผ่านการสำรวจและวิจัยจากผู้บริโภคทั่วประเทศกว่า 1 หมื่นคน รวมทั้งการโหวตจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด นักโฆษณาและประชาสัมพันธ์รวม 3,500 คน และมีคณะกรรมการอิสระของซุปเปอร์แบรนด์พิจารณาขั้นสุดท้าย

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบรนด์ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย คุณภาพของแบรนด์ (Brand Quality) เอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Personality) และความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Affinity) ที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความชื่นชอบในตัวแบรนด์ และบุคลิกของแบรนด์มากกว่าแบรนด์ของคู่แข่ง

ไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ กลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ที่กรุงศรี ออโต้ ได้มารับมา 4 ปีติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ “กรุงศรี ออโต้” จนเป็นที่ยอมรับและครองใจลูกค้ามาโดยตลอด ทีมงานกรุงศรี ออโต้ทุกคนพร้อมที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในทุกจุดบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของลูกค้าตลอดไป”


ความคิดเห็น