Nissan ซุ่มพัฒนารถฟิวเซลด้วยเชื้อเพลิงเอทานอล Share this

Nissan ซุ่มพัฒนารถฟิวเซลด้วยเชื้อเพลิงเอทานอล

Satapana
โดย Satapana
โพสต์เมื่อ 18 มิถุนายน 2559

Nissan ซุ่มพัฒนารถฟิวเซลด้วยเชื้อเพลิงเอทานอล

นิสสันเดินหน้าสร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยการพัฒนาระบบขับเคลื่อน “ไฮโดรเจนฟิวเซล” ที่รองรับเชื้อเพลิงเอทานอลเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

ระบบฟิวเซลของนิสสันไม่แตกต่างจากที่พัฒนาโดยโตโยต้า ฮุนได และฮอนด้าซึงใช้ไฮโดรเจนผสมผสานกับออกซิเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้า แต่นิสสันจะใช้เอทานอลเป็นหนึ่งในกระบวนการทางเคมี ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการกักเก็บไฮโดรเจนให้ไว้ถังอัดความดันได้

เทคโนโลยีนี้จะใช้กระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำซึ่งจะเปลี่ยนรูปเอทานอลให้เป็นไฮโดรเจนที่สามารถนำไปใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทันทีผ่านกระบวนการโซลิด ออกไซด์ ฟิวเซล (solid oxide fuel cell หรือ SOFC)

“น้ำที่มีส่วนผสมของเอทานอลจะมีความปลอดภัยมากกว่าและทำงานได้ง่ายกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่น” นิสสันระบุ “เนื่องจากจะช่วยลดความต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาใหม่ และทำให้ตลาดรถไฮโดรเจนเติบโตได้มากขึ้น”

คาดการณ์ว่ารถไฮโดรเจนฟิวเซลที่มีส่วนผสมของเอทานอลจะมีระยะทางขับเคลื่อนมากกว่า 600 กม. และมีต้นทุนต่ำถึงแม้จะต้องติดตั้งตัวรีฟอร์เมอร์เพิ่มเติมก็ตาม ทำให้สามารถแข่งขันกับรถพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่

นิสสันระบุด้วยว่า พวกเขากำลังมองหาลู่ทางการทำตลาดรถไฮโดรเจนรูปแบบใหม่ภายในอีก 3-4 ปีข้างหน้า


ความคิดเห็น