ขนส่งขู่ดัดแปลงรถ มีความผิดตามกฎหมาย โดนจับปรับสูงสุด 5,000 Share this

ขนส่งขู่ดัดแปลงรถ มีความผิดตามกฎหมาย โดนจับปรับสูงสุด 5,000

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 11 ตุลาคม 2559

กรมขนส่งฯ ชี้ดัดแปลงชิ้นส่วนรถ เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนสี เสริมแหนบ กระทบความแข็งแรงตัวรถอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

ณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมฯขอเตือนเจ้าของรถที่มีการดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ และการดัดแปลงทำให้ สภาพรถไม่ปลอดภัย ดังนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากกรมฯก่อนนำรถไปใช้งาน

อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบพบรถที่มีการดัดแปลงโดยไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมฯ เจ้าของรถจะต้องมีความผิดตามกฎหมาย และถูกปรับ เช่น หากทำผิดตามม.14 ของพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 กรณีแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนกรณีที่ทำผิดตามม.78 ของพ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถแตกต่างจากที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

"เนื่องจากการแก้ไขดัดแปลงรถดังกล่าว อาจก่อให้เกิดอันตรายและกลายเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ เช่น การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ ฝาปิดด้านท้ายติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift) การเปลี่ยนเครื่องยนต์ รวมถึงการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ เจ้าของรถจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ และแจ้งแก้ไขลักษณะรถในเอกสารคู่มือจดทะเบียนรถ เพื่อขออนุญาตจากนายทะเบียนก่อนนำรถไปใช้"

สำหรับหลักฐานที่นำมายื่นเมื่อมีการดัดแปลงรถ ได้แก่ ใบเสร็จค่าชิ้นส่วน อุปกรณ์ ค่าแรง และหนังสือรับรองจากวิศวกร สาขาเครื่องกลหรือยานยนต์ นายทะเบียนจะบันทึกรายการในคู่มือจดทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบต่อไป โดยเจ้าของรถสามารถแสดงคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาเก็บไว้ประจำรถเพื่อแสดงเป็นหลักฐาน

ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเจ้าของรถสามารถติดตั้งได้โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงสภาพรถและไม่ต้องแจ้งขออนุญาตต่อนายทะเบียน เช่น ติดตั้งแร็คหลังคา โรลบาร์ สปอยเลอร์ แม็กไลน์เนอร์ กันชน อุปกรณ์ขนจักรยาน (Bicycle Rack) โดยขนาดและตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและอันตรายต่อการขับขี่

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ