โตโยต้าเดินหน้าถ่ายทอดศิลปะสู่เยาวชน ผ่านโครงการค่ายศิลปะมหิดลวิทยานุสรณ์ – โตโยต้า ครั้งที่2 Share this

โตโยต้าเดินหน้าถ่ายทอดศิลปะสู่เยาวชน ผ่านโครงการค่ายศิลปะมหิดลวิทยานุสรณ์ – โตโยต้า ครั้งที่2

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 04 ตุลาคม 2559

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายศิลปะมหิดลวิทยานุสรณ์ – โตโยต้า ครั้งที่2 (Mahidol Wittayanusorn School - Toyota Art Camp) 

โครงการค่ายศิลปะสู่เยาวชน จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนำผู้เชี่ยวชาญการออกแบบคาแรคเตอร์และการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) จากประเทศญี่ปุ่น มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนและครูผู้สอนทัศนศิลป์ที่อยู่ภายใต้โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เริ่มต้นโครงการนำร่องแห่งแรกที่ โรงเรียนจิตรลดา โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมมากกว่า 50 คน

โดยโครงการค่ายศิลปะมหิดลวิทยานุสรณ์ – โตโยต้า (Mahidol Wittayanusorn School - Toyota Art Camp) ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ผ่านการอบรมจากปีที่ 1 นักเรียนและครูผู้สอนที่สนใจท่านอื่น ต่อยอดองค์ความรู้จากการออกแบบและวาดภาพการ์ตูนด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน มาสู่หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบคาแรคเตอร์

PRimg-02

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการอบรมระยะสั้น จำนวนทั้งสิ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-30 กันยายน พ.ศ.2559 ระหว่างเวลา 8.00 – 16.30 น. มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 20 คน และมีคณะครูผู้สอนจาก บริษัท Charas และ At Company ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเรื่องการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่น 3 ท่าน ได้แก่ มร.อิโซยาม่า นาโอกิ หัวหน้าทีมครูฝึกสอน มิส ฮิราโนะ นากิซะ ครูฝึกสอ มิส คุนิเอดะ มากิโกะ ครูฝึกสอนและผู้ประสานงาน

โดยเนื้อหาการอบรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาคทฤษฎี แนะนำการสร้างตัวมาสคอต แนะนำโปรแกรม Adobe Illustrator และการร่างแบบมาสคอตด้วยมือ และภาคปฏิบัติ ได้แก่ การพัฒนามาสคอต การสร้างข้อมูลตัวละคร และการสร้างโปสเตอร์

PRimg-03

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนในการขยายองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับโรงเรียนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาทักษะด้านศิลปะให้กับเยาวชนไทย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและชื่นชมในระดับสากลต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติม ได้ที่นี่

สามารถค้นหารถยนต์มือสอง ได้ที่นี่


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ