“มิชลิน” เดินหน้า อาสาพัฒนาชุมชน ปี 7 สานฝันพนักงาน ขยายโอกาสการศึกษา Share this

“มิชลิน” เดินหน้า อาสาพัฒนาชุมชน ปี 7 สานฝันพนักงาน ขยายโอกาสการศึกษา

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559

ส่งต่อรอยยิ้มและความสุขเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเหล่า พนักงานจิตอาสาของมิชลิน ที่ได้เข้าร่วมโครงการ มิชลินอาสาพัฒนาชุมชน ปีที่ 7 ส่งมอบสนามเด็กเล่นที่สร้างสรรค์จากยางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานและส่วนต่อเติมอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านบ่อระแหง ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี


นางสุชาลา เทพบุตร ผู้อำนวยฝ่ายบุคคล ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด กล่าวว่าโครงการมิชลินอาสาพัฒนาชุมชน เป็น ใน 17 กิจกรรมที่มิชลินดำเนินการในปีนี้ โดยมีการดำเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 7 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บ้านเกิดของพนักงานและชุมชนบริเวณรอบโรงงานมิชลินซึ่งพนักงานจิตอาสาจะต้องลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและร่างแผนงานร่วมกับชุมชนไปจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง นับเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงานและสมาชิกของชุมชนรวมทั้งยังเป็นการร่วมพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
 
michelin008

 

 

มิชลินเชื่อมั่นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นนโยบายหลักของมิชลินทุกประเทศ ที่ต้องการพัฒนาความเจริญให้ชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา และต้องกระจายโอกาสไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยที่ผ่านมามิชลินได้ทำโครงการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั้งหมด 80 โครงการ 80 แห่งทั่วประเทศ และการกระจายโครงการพัฒนาชุมชนไปทั่วประเทศได้ต้องเริ่มจากพนักงานของเรา ซึ่งมาจากทุกภาคในประเทศไทย อีกทั้งการให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรมจิตอาสา โดยเลือกชุมชน หรือจังหวัดของตนเอง นอกจากสร้างการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสำนึกรักบ้านเกิดและรู้สึกผูกพัน รักบริษัทมากขึ้น สอดรับกับนโยบายของบริษัทในการดูแลพนักงานและสังคมอีกด้วย
 
โครงการดังกล่าวริเริ่มเมื่อปี 2553 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะด้านโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
 
michelin006
นางสาวสุวภัทร คุณพันธ์ พนักงานศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทมิชลิน ผู้นำเสนอกิจกรรมโครงการมิชลินอาสา พัฒนาชุมชน 2559 ในครั้งนี้ เล่าว่าตนสนใจโครงการของบริษัทมานานแล้ว  ในฐานะศิษย์เก่า ก็ต้องการที่จะช่วยเหลือโรงเรียนในชุมชน ปีนี้นำเสนอโครงการแล้วทางบริษัทเห็นชอบและให้ทำกิจกรรมจิตอาสา ต่อเติมอาคารเรียน และสร้างสนามเด็กเล็ก รวมถึงลงพื้นที่ทาสีและจัดระเบียบทางเท้า ปลูกผักปลอดสารพิษ และการระบายสีสำหรับเด็กอนุบาล  ซึ่งทุกกิจกรรมตนได้ประสานกับคุณครูเพื่อมิชลินได้ช่วยเหลือตรงตามต้องการ
 
michelin002
เราอยากให้น้องๆได้รับโอกาสดีๆอย่างที่เราเคยได้รับจากมิชลินซึ่งการที่เราได้ทำงานที่มิชลิน ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการอบรมสั่งสอนของคุณครู ซึ่งโรงเรียนบ้านบ่อระแหง เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ได้อบรมสั่งสอน และเราก็เป็นคนชุมชนนี้ก็อยากทำสิ่งดีๆ ให้แก่โรงเรียนและบ้านเกิดของเรา การที่มิชลิน ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้นำเสนอกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน บ้านเกิดของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะนอกจากช่วยพัฒนาโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาแล้ว ยังช่วยปลูกฝังจิตอาสาแบ่งปันระหว่างพนักงานมิชลินและชาวบ้าน ชุมชน และเด็กเยาวชน อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ตลอดไป
โรงเรียนบ้านบ่อระแหง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 1 ถึงมัธยมต้น มีนักเรียนทั้งหมด 192 คน และมีครู 16 คน โดยเน้นการสร้างอาชีพ ควบคู่ความรู้ทางวิชาการ มีนายฉัตรชัย กลั่นบุศย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ซึ่งได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า ดีใจที่ได้รับการคัดเลือกจากมิชลินนำพนักงานจิตอาสามาร่วมพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ บ้านบ่อระแหงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสย่อมจะขาดแคลนในหลายเรื่อง ตนดีใจมากที่ศิษย์เก่าได้นำโครงการดีๆ ช่วยเหลือสร้างโอกาส เรียนรู้แก่รุ่นน้อง นอกจากได้เห็นถึงการแบ่งปัน พนักงานจิตอาสาจากมิชลินยังพร้อมใจช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดโอกาส  การพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนนั้น ย่อมต้องเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ใช่เพียงคนในชุมชน โรงเรียน หรือท้องถิ่นเท่านั้น ยังรวมถึงภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาเป็นกำลังหลักและกำลังเสริมในการเพิ่มศักยภาพของเด็กและผู้คนในชุมชนด้วย

 

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn

แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  

เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 

ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car

 


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ