[Advertorial] ผ่อนประกันภัยรถยนต์ไร้ดอกเบี้ย ง่าย ลองเลย Share this

[Advertorial] ผ่อนประกันภัยรถยนต์ไร้ดอกเบี้ย ง่าย ลองเลย

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 09 February 2560

เชื่อว่าผู้ใช้รถทุกคนรู้และเข้าใจถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าในการมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจติดรถไว้ แม้ว่าจะเข้าใจถึงความจำเป็นแต่ค่าเบี้ยประกันภัยก็ถือว่าเป็นภาระที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายไม่น้อย

สำหรับรถยนต์ที่เพิ่งซื้อและยังอยู่ในช่วงของการผ่อนชำระเมื่อถึงเวลาที่ต้องซื้อประกันภัยเท่ากับว่าผู้ใช้รถอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัว เพราะรถปีใหม่ๆ ค่าเบี้ยประกันยังสูงอยู่ ครั้นจะลดความคุ้มครองไปซื้อประกันภัยประเภทที่ถูกลงก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย เพราะหากเกิดอุบัติเหตุใดขึ้นมา อาจได้รับการดูแลที่ไม่ดีนักและไม่ครอบคลุมความเสียหายเหมือนกับประกันภัยประเภท 1

เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้รถในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเบี้ยประกันภัยและยังคงได้รับสิทธิความคุ้มครองที่ดีที่สุด Roojai จึงได้จัดทำข้อเสนอพิเศษสำหรับการซื้อประกันภัยประเภท 1 ขึ้นมา นั่นคือ การให้ผู้ใช้รถสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 10 เดือน โดยที่ไม่เสียดอกเบี้ยใดๆ ทั้งสิ้น

Roojai จะดำเนินการชำระค่าเบี้ยเต็มจำนวนให้กับบริษัทประกันภัยก่อนตามหลัก CASH BEFORE COVER (กรมธรรม์มีผลคุ้มครองทันทีที่ชำระเงินเสร็จสิ้น) หลังจากนั้นผู้ใช้รถซึ่งเป็นลูกค้ากับ Roojai มีหน้าที่ชำระเงินค่าเบี้ยประกันคืนให้กับ Roojai โดยการแบ่งจ่ายเป็น 10 งวดตามที่ตกลงกัน

roojai-banner728x90-1

ในการแบ่งชำระค่าเบี้ย 10 งวด พนักงานจะคำนวณค่าเบี้ยที่ลูกค้าต้องจ่ายออกมาแล้วหารเฉลี่ยออกเป็น 12 เดือน โดยในครั้งแรกจะทำการเก็บล่วงหน้าก่อน 2 เดือน และงวดถัดไปซึ่งนับเป็นงวดแรกจะเริ่มเก็บก่อนวันที่จะมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์

แต่ก็จะมีเงื่อนไขเบื้องต้นในการซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนชำระ คือ ต้องเป็นการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 เท่านั้น, รถที่ทำประกันภัยจะเป็นรถกระบะหรือรถยนต์นั่งก็ได้แต่ต้องเป็นรถส่วนบุคคลที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น, ผู้ซื้อประกันภัยต้องมีบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยโดยตรง และ มี E-mail Address ที่สามารถจัดส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินในแต่ละงวดหรือส่งการแจ้งเตือนเพื่อชำระค่างวดได้อย่างสะดวก

หลังจากที่ตกลงซื้อประกันภัย Roojai จะออกเอกสารเพิ่มเติมเรียกว่า STATEMENT OF ACCOUNT (SOA) หรือเอกสารยืนยันการชำระเงินซึ่งจะแสดงรายละเอียดเบี้ยประกันภัยรายปี ยอดเงินตัดชำระครั้งนี้ รายการคงค้างทั้งสิ้น ยอดเงินเกินกำหนดชำระ และวันที่ต้องชำระครั้งถัดไปแนบไปกับกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการชำระครั้งแรก จากนั้นจะส่งให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยทาง E-mail ทุกครั้งที่มีการตัดชำระบัตรเครดิตแต่ละงวด (ลูกค้าจะต้องบริหารวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตให้มียอดเงินเพียงพอสำหรับการตัดชำระค่างวดถัดไปจนครบ 10 งวด)

front page

หากการผ่อนชำระของลูกค้าไม่มีปัญหาใดๆ ความคุ้มครองก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ แต่หากลูกค้าผิดนัดชำระ หรือต้องการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก หรือในกรณีที่มีอุบัติเหตุที่เป็นความเสียหายสิ้นเชิง TOTAL LOSS CLAIM สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Roojai ในส่วนของการผ่อนชำระ 0% 10 เดือน

นอกจาก Roojai จะชำระค่าเบี้ยให้กับบริษัทประกันภัยเต็มจำนวนแทนลูกค้าก่อนแล้ว ในการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต Roojai ยังได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตกับลูกค้าอีกด้วย โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนั้นไว้เอง หากสนใจข้อเสนอดีๆ แบบนี้สามารถเช็คค่าเบี้ยออนไลน์ที่ www.roojai.com ได้เลย


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ