เพิ่มความกว้างถนนเข้าสนามบินตรัง Share this

เพิ่มความกว้างถนนเข้าสนามบินตรัง

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 02 May 2560

ทางหลวงชนบทเดินหน้าสำรวจและออกแบบถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 4045 เข้าสู่ท่าอากาศยานตรัง พร้อมทางต่างระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 419

พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จ.ตรัง ครั้งที่ 4 วันที่ 2 ก.ค.2558 ได้มีมติขอให้ ทช. พิจารณาขยายทางหลวงชนบทสาย ตง.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 4045 – ท่าอากาศยานตรัง อ.เมือง จ.ตรัง เนื่องจากอัตราของนักท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ประกอบกับสภาพถนนปัจจุบันช่วงต้นทางจากแยกทางหลวงหมายเลข 4045 – ทางหลวงหมายเลข 419 ยังคงเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร รวมทั้งมีจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 419 บริเวณสายทาง ทำให้การสัญจรไม่ได้รับความสะดวก ล่าสุด ทช. ได้พิจารณาเห็นควรออกแบบขยายเพิ่มจำนวนช่องจราจร พร้อมทั้งออกแบบทางต่างระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 419 ระยะทางประมาณ 3 กม. เพื่อรองรับปริมาณการจราจร เข้า – ออก ท่าอากาศยานตรังที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถสัญจรได้โดยสะดวกปลอดภัย

2ทช.

โครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ของ 2 ตำบล ซึ่งบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่ของตำบลทับเที่ยง บริเวณแยกสาลิกา ซึ่งมีลักษณะเป็นสี่แยกเชื่อมกับ ทางหลวงหมายเลข 404 ส่วนบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ในพื้นที่ของตำบลโคกหล่อ บริเวณประตูทางเข้า – ออก ท่าอากาศยานตรัง (ประตู 2) ซึ่งมีลักษณะเป็นสามแยกบรรจบกับถนนสาย ตง.3005

อย่างไรก็ตาม ทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง โดยได้อธิบายถึงความเป็นมาของโครงการ แนวทางการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ โดยเสียงประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย ทั้งนี้ ทช. จะดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ในพื้นที่อีกครั้ง ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง วันที่ 17 พ.ค. 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบถนนและรูปแบบโครงสร้างต่างระดับของโครงการ รวมถึงแผนการดำเนินงานในขั้นตอนการสำรวจออกแบบรายละเอียดต่อไป

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ