TAPMA เผยตัวเลขส่งออกปี 60 เติบโต 15.5% พร้อมเผยยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ปี 61 – 63 Share this

TAPMA เผยตัวเลขส่งออกปี 60 เติบโต 15.5% พร้อมเผยยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ปี 61 – 63

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 14 March 2561

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย หรือ TAPMA เผยตัวเลขตลาดส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ปี 2560 มูลค่าสูงถึง 1.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโต 15.50% เมื่อเทียบกับปี 2559 พร้อมเผยยุทธศาสตร์สมาคมฯ ปี 2561 – 2563 เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในตลาดโลก

นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เปิดเผยว่า “ในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น นับว่าเป็นอีกปีที่ตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ไทยแสดงศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยการส่งออกมีมูลค่าสูงถึง 1.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 7 แสนล้านบาท  เพิ่มขึ้นถึง 15.50% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกไปมากที่สุด ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 1.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.15% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยการนำเข้า-ส่งออกทั้งปี 2560 นั้นมีมูลค่า เกินดุลถึง 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกไปมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และจีน  

นางอัชณา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีที่ผ่านมาสมาคมฯ มีการดำเนินงานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการทำงานที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจโลก โดยเรายังคงมุ่งมั่นในการช่วยผลักดันอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ให้เจริญเติบโต แข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอย่างยั่งยืน

โดยจัดทำยุทธศาสตร์สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สำหรับปี 2561 -2563 แบ่งออกเป็น 6 ด้านหลัก ได้แก่

  • สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร (Strengthen the organization) สร้างคนเน้นจริยธรรม พัฒนาระบบงาน มุ่งเน้นการบริหาร งานที่เข็มแข็ง ประสานความร่วมมือ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ดูแลเรื่องการเงินของสมาคมฯ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
  • ให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยี,นวัตกรรม และมาตรฐาน (Focus on the technology,Innovation and Standardization) การสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ให้เกิดขึ้นด้วยการเชื่อมโยงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศให้มาสนับสนุน
  • เพิ่มขีดความสามารถมนุษย์ (Human Empowerment) พัฒนาศักยภาพความสามารถของแรงงานในอุตสาหกรรม ให้มีทักษะฝีมือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระเบียบวินัย ตอบแทนสังคมและองค์กร
  • สร้างความเข้มแข็งในการทำธุรกิจในระดับสากล (Strengthen the business internationally)เน้นและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศ
  • การบริหารจัดการให้ SMEs ก้าวสู่ความเข้มแข็งทางธุรกิจ (Management of SMEs) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs แข็งแกร่งด้วยการบริหารจัดการ
  • สนับสนุนและส่งเสริมการส่งออก (Support and promote export) เพิ่มโอกาส ช่องทาง และประสานความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ ที่สนใจเรื่องการส่งออกให้มาทำกิจกรรมร่วมกัน”

“ปัจจุบัน ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการส่งออกที่แข็งแกร่ง ดังจะเห็นได้จากตัวเลขตลาดรวมที่สูง โดยไทยถือเป็นอันดับ 1 ในการผลิตเพื่อการส่งออก รองลงมาเป็น อินโดนีเซีย, มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ตามยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้ เราตั้งเป้าการฝึกฝนบุคลากรในสายอาชีพเพื่อรองรับการเติบโตที่เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่เราพัฒนาบุคลากรร่วมกับทาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในปี 2559 – 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้บุคลากรในสายอาชีพ จำนวน 5,949 คน โดยในปี 2561 เป็นต้นไป เราตั้งเป้าหมายไว้ที่ปีละ 4,000 คน อีกด้วย”

สามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติม ได้ที่นี่

สามารถค้นหารถยนต์มือสองคุณภาพดี ได้ที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ