ไอคาร์ เอเชีย ไทยแลนด์ เผยผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2561 โดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง Share this

ไอคาร์ เอเชีย ไทยแลนด์ เผยผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2561 โดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 18 February 2562

ไอคาร์ เอเชีย มีเงินสดรับในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 36% และประเทศไทยมีรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) พร้อมทั้งกระแสเงินสดเป็นบวก


บริษัท ไอคาร์ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็น เว็บไซต์ยานยนต์อันดับหนึ่งในอาเชียน ได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 (Appendix 4C) ซึ่งมีประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่ 3 ประเทศ ได้แก ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

สำหรับบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มีรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งคาดว่าจะเป็นบวกต่อเนื่องไปทุกไตรมาสซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท ส่วนประเทศมาเลเซียรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวกเป็นครั้งแรกในไตรมาส 4 หลังถึงจุดคุ้มทุนในเดือนกันยายน ทั้งหมดนี้ยังเป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัทที่จะล้างการขาดทุนสะสมให้กลับมาเป็นกำไรให้ได้ภายในสิ้นปี 2562

เงินสดรับจากลูกค้าในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 36% จากปีที่แล้ว ทำให้กลุ่มบริษัทมีเงินสดรับเกิน 3 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย โตต่อเนื่อง 4 ไตรมาสติดกัน

ธุรกิจประมูลรถยนต์ ซึ่งเริ่มต้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี มูลค่าโดยรวมของรถยนต์ที่ขายผ่านช่องทางนี้คิดเป็นจำนวน 2.3 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ กระบวนการในการขายผ่านการประมูลได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการที่บริษัทเป็นตัวกลางในการรับชำระเงินค่ารถที่ประมูลได้จากผู้ซื้อก่อนที่จะโอนให้ผู้ขาย (escrow) วิธีการนี้ทำให้บริษัทมีเงินสดเข้าและออกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สำคัญ บริษัทจะแสดงเงินสดสุทธิแยกออกมาในไตรมาส 4 ปี 2561 เป็นต้นไป

กลุ่มบริษัทใช้เงินสดไปกับการดำเนินงานลดลง 19% เปรียบเทียบจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เป็นการลดลงอย่างต่อเนื่อง 3 ไตรมาสติดกัน เนื่องจากในปัจจุบัน 2 ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัทสามารถสร้างเงินสดได้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันคุมค่าใช้จ่ายให้คงที่และคาดว่าจะลดลงได้ในไตรมาสต่อไปในปี 2562

กลุ่มบริษัทปิดไตรมาสที่ 4 ด้วยเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 9.5 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย ในขณะเดียวกันมีเงินลงทุนเพิ่มมากกว่า 16.5 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งประกอบไปด้วยเงินกู้ 5 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย และหุ้น 11.5 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย

ไอคาร์ เอเชีย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จำนวนผู้เข้าชมเติบโตขึ้น 17% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2560 โดยมีจำนวนผู้เข้าชมเฉลี่ยประมาณ 12 ล้านคนต่อเดือน ส่วนจำนวนประกาศขายรถในเว็บไซต์มีจำนวน 430,000 ประกาศ ลดลง 7% ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมุ่งเน้นการปรับปรุงประกาศให้มีคุณภาพมากขึ้น จึงมีผลทำให้จำนวนผู้ที่สนใจซื้อรถยนต์ติดต่อดีลเลอร์ลดลงในสัดส่วนที่เท่ากันเช่นกัน

ประเทศมาเลเซีย มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เนื่องมาจากการที่มีรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เป็นบวก ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ผู้เข้าชมเวปไซต์เพิ่มขึ้น 30% และผู้ที่สนใจซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นสูงกว่า 36% เมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 บริษัทยังคงกลยุทธ์ในการปรับปรุงคุณภาพของประกาศขายรถ ทำให้ต้องมีการเอาประกาศที่ไม่ได้คุณภาพออก และทำให้จำนวนประกาศลดลงเล็กน้อยประมาณ 2% เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปีที่แล้ว จำนวนดีลเลอร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ในปีเดียวกัน และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดีลเลอร์ที่ยกเลิกสมาชิกตอนที่บริษัทขึ้นราคาก็กลับมาสมัครเป็นสมาชิกอีก

ประเทศไทย ถือเป็นประเทศลำดับที่ 2 รองจากมาเลเซียที่สามารถทำกำไรได้ในเดือนธันวาคม 2561 ยิ่งไปกว่านั้น มีดีลเลอร์มาสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่งผลให้จำนวนประกาศขายรถยนต์และผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น 14% และ 11% ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทสามารถทำรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เป็นบวกในเดือนธันวาคม 2561

ประเทศอินโดนีเซีย มีกลยุทธ์ในการสร้างรายได้จากการสมัครสมาชิกเพื่อลงประกาศขายรถยนต์ใช้แล้ว และกำหนดข้อจำกัดในการลงประกาศขายรถยนต์มือสองฟรีโดยได้เริ่มใช้ในเดือนกันยายน 2561 ดีลเลอร์ที่เป็นสมาชิกบริษัทยังมีจำนวนไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ปี 2561 ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มขึ้น จำนวนประกาศขายรถยนต์เพิ่มขึ้น 5% และจำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์เพิ่มขึ้น 16% ในไตรมาส 4 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปีเดียวกัน

“กลุ่มบริษัท ไอคาร์ เอเชีย จำกัด มีผลประกอบการโดยรวมดีมาก ณ สิ้นปี 2561 โดยธุรกิจในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย มีรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เป็นบวก ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วเพิ่มขึ้น กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องในปี 2562 และสามารถทำกำไรได้ในปีนี้เช่นกัน เรามุ่งมั่นและเดินหน้าผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจดิจิตอลในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเชียน และมองเห็นการเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้” แฮมิช สโตน ประธานกรรมการบริหารบริษัทไอคาร์ เอเชีย กล่าว

เช็คราคารถใหม่ และโปรโมชั่น ได้ที่นี่ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่
มาร่วมแชร์ความเห็นของคุณบนเวบบอร์ด Autospinn คลิกที่นี่

 


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ