ยามาฮ่าสานต่อความสำเร็จการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับอาชีวะ Yamaha Moto Challenge 2019 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า Share this

ยามาฮ่าสานต่อความสำเร็จการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับอาชีวะ Yamaha Moto Challenge 2019 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

Paknam536
โดย Paknam536
โพสต์เมื่อ 21 May 2562

ธีระพงษ์ โอภาสกรกุล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายกีฬายานยนต์ และสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการแข่งขัน และ 20 ทีมจากสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Yamaha Moto Challenge 2019 Season 5


 

การแถลงข่าวการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2019 Season 5 ในครั้งมีขึ้น ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) โดยการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2019 Season 5 ยามาฮ่ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนากีฬามอเตอร์สปอร์ตไทยให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับโลก ซึ่งจัดการแข่งขันภายใต้หลักสูตร Motorsport Education เพื่อผลิตบุคคลากรชั้นนำให้เข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทย โดยใช้กฎ กติกา และมารยาทการแข่งขันรูปแบบเดียวกับการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับอาชีพที่ได้รับรองจากสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย โดยพร้อมระเบิดความมันส์สนามแรกในรายการ R2M Thailand SuperBike วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 ณ สนามไทยแลนด์ เซอร์กิต นครชัยศรี
 

 

ธีระพงษ์ โอภาสกรกุล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายกีฬายานยนต์ และสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ กล่าวว่า “จากความร่วมมือในโครงการ Yamaha Moto Challenge ระหว่าง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับผู้สนับสนุนโครงการ ได้ดำเนินโครงการมาเข้าสู่ปีที่ 5 ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชารถจักรยานยนต์ บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะพัฒนาต่อยอด องค์ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ตซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยมในหมู่นักเรียน นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนนักศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่สายงานอาชีพด้านกีฬามอเตอร์สปอร์ต ซึ่งเป็นการพัฒนานักแข่ง, บุคลากรทางการกีฬา และช่างเทคนิค เพื่อรองรับการเติบโตของวงการกีฬามอเตอร์สปอร์ตต่อไปในอนาคต โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือ 1. เสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างสถาบันการศึกษา 2.เผยแพร่กีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ อย่างถูกต้อง ปลอดภัยให้กับนักศึกษาอาชีวะ 3.พัฒนาบุคลากร ต่อยอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงเทคโนโลยีวิศวกรรม และการบริหารจัดการทีมแข่งขัน 4.เตรียมความพร้อมบุคลากร เข้าสู่อาชีพทางด้านกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์


ในนามของ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ผมขอขอบคุณ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และบริษัทผู้สนับสนุนที่ร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนนักศึกษา และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ทุกประการ”

 


​สำหรับ 20 สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จะต้องผ่านการอบรมอย่างเข้มงวดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติภายใต้หลักสูตร Motorsport Education โดยทีมงานช่างเครื่องจะต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดจากฝ่ายเทคนิคของ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์เพื่อทำความเข้าใจกับรถจักรยานยนต์ Yamaha Exciter 150 ใหม่ ที่จะใช้ลงทำการแข่งขัน ในส่วนของนักแข่งจะต้องผ่านการฝึกอบรบการขับขี่ที่ถูกต้อง จากนักแข่งระดับแชมป์ ซึ่งนำโดย เดชา ไกรศาสตร์ แชมป์เอเชียและแชมป์ออลเจแปน และนักแข่งระดับแชมป์ในสังกัด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม พร้อมกันนี้ทีมแข่งและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจะต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กฏ กติกา และมารยาทของการแข่งขัน โดยใช้รูปแบบเดียวกับการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับอาชีพที่ได้รับรองจากสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย โดยจะจัดให้มีการอบรมก่อนเปิดฤดูกาลแข่ง 2019 ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2562 ณ สนามไทยแลนด์ เซอร์กิต นครชัยศรี โดยมีกำหนดการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 4 สนาม ดังนี้

สนามที่ 1​ สนามไทยแลนด์ เซอร์กิต ​​​นครชัยศรี​7 - 9 มิ.ย. 2562

สนามที่ 2​ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต​​บุรีรัมย์​​22 - 25 ส.ค. 2562

สนามที่ 3​ สนามไทยแลนด์ เซอร์กิต​​​นครชัยศรี​11 - 13 ต.ค. 2562

สนามที่ 4 ​สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ​​บุรีรัมย์​​14 - 17 พ.ย. 2562

 

 

นอกจากกิจกรรมพัฒนาฝีมือและวิชาชีพชั้นสูงในหลักสูตร Motorsport Education แล้ว ทั้ง 20 สถาบันที่เข้าร่วมในโครงการ Yamaha Moto Challenge 2019 นี้ ยังได้ร่วมมือรวมพลังจิตอาสาในการสร้างคนดีของสังคมด้วย “โครงการออกศูนย์บริการชุมชน” พร้อมให้บริการตรวจเช็ค ดูแล ซ่อมบำรุง รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า พร้อมทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Yamalube ฟรี ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ    อีกด้วย

​บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้นำด้านกีฬามอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทย      มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากีฬามอเตอร์สปอร์ตไทยให้ก้าวไปสู่ในระดับโลก โดยโครงการ Yamaha Moto Challenge คือพื้นฐานเริ่มต้นของการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยการสร้างบุคคลากรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพมอเตอร์สปอร์ต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการรองรับกีฬามอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยที่มีการพัฒนาสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง และความสำเร็จของโครงการ Yamaha Moto Challenge ที่ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 5 ของการจัดโครงการนั้น ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้สนับสนุนการแข่งขันซึ่งมีดังต่อไปนี้

 

เช็คราคารถใหม่ และโปรโมชั่น ได้ที่นี่ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่
มาร่วมแชร์ความเห็นของคุณบนเวบบอร์ด Autospinn คลิกที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ