แจ้งสีรถในคู่มือจดทะเบียนยังไง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ Share this

แจ้งสีรถในคู่มือจดทะเบียนยังไง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563

หลายคนอาจสงสัยว่ารถที่วิ่งไปมาบนท้องถนน โดยเฉพาะรถที่มีสารพัดสีในคันเดียว เวลาแจ้งในคู่มือจดทะเบียนเขาแจ้งเป็นสีอะไร กรมการขนส่งทางบก มีระเบียบเรื่องนี้ว่า แจ้งสีรถในคู่มือจดทะเบียนยังไง??


แจ้งสีรถในคู่มือจดทะเบียนยังไง ?

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การระบุ สีรถในคู่มือจดทะเบียนให้มีความชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสน โดยสามารถกำหนดสีหลักได้สูงสุด 3 สี และกรณีตัวรถมีลวดลายหลากสีในคู่มือจดทะเบียนให้ระบุ “หลายสี”     

ประเด็นสำคัญ กฎหมายกำหนดให้รถยนต์ที่จดทะเบียนทุกคันต้องระบุสีของรถในคู่มือจดทะเบียนให้ชัดเจน ปัจจุบันสามารถระบุได้ 3 สีหลัก โดยคำนวณจากพื้นที่สีส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนสีรถหรือการตกแต่งรถได้พัฒนาไปมาก ดังนั้นเพื่อให้มีความชัดเจนทั้งฝ่ายเจ้าของรถ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ และการควบคุมกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดสีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

สรุปหลักเกณฑ์ระบุสีรถในที่นี้ ขอสรุปหลักเกณฑ์ระบุสีรถในคู่มือจดทะเบียนจะกำหนดสีหลักได้ 3 สี ได้แก่

1. ตัวรถมีสีเดียว

แจ้งสีรถในคู่มือจดทะเบียน

ตัวรถมีสีเดียว ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเพียงสีเดียว ไม่ต้องคำนึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน

เปลี่ยนสีรถ

2. ตัวรถมี 2 หรือ 3 สี

ตัวรถมี 2 หรือ 3 สี แต่ละสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน บริเวณตัวถังส่วนที่สำคัญของรถ เช่น ฝากระโปรงหน้า-ท้าย หลังคา หรือประตู ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถเป็น 2 หรือ 3 สี แล้วแต่กรณี เช่น ตัวรถมีสีขาวแต่ส่วนของหลังคามีสีแดงให้กำหนดเป็นสีขาว-แดง หรือตัวรถมี 3 สีคือ สีขาว สีแดง และสีดำ ให้กำหนดเป็นสีขาว-แดง-ดำ

แจ้งสีรถ

3. ตัวรถมีมากกว่า 3 สี

ตัวรถมีมากกว่า 3 สี สามารถกำหนดสีหลักของตัวรถได้ ให้กำหนดสีหลักไว้ 2 สี เช่น สีหลักเป็นสีขาวและสีแดง ในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้ระบุเป็น สีขาว-แดง-หลายสี แต่หากไม่สามารถกำหนดสีหลักได้ให้ระบุในสมุดคู่มือประจำรถเป็น “หลายสี” ไม่ว่าจะเปลี่ยนสีรถโดยวิธีติดสติ๊กเกอร์ ฟิล์ม หรือคาร์บอนเคฟล่าหรือวัสดุอื่นใดก็ตาม

*หมายเหตุ กรณีสีคาดหรือแถบคาดใช้แต่งรถ โดยไม่ทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ไม่ต้องกำหนดเป็นสีรถ เช่น สีแดงคาดแถบดำ การระบุสีรถให้ระบุเป็นสีแดง เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมแจ้งเปลี่ยนสีรถ

ถ้าทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของรถแจ้งเปลี่ยนสีรถได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วไทย ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการแจ้งเปลี่ยนสีรถ 50 บาท ค่าดำเนินการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบก 50 บาท และค่าคำขอ 5 บาท

การแจ้งเปลี่ยนสีรถสามารถขับรถเข้ายื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ณ จุดประชาสัมพันธ์ “Drive Thru Service” ภายในอาคารตรวจสภาพรถโดยไม่ต้องกรอกแบบคำขอ และเข้ารับการตรวจสภาพจากช่างผู้ตรวจได้ทันที เพื่อไปดำเนินการทางทะเบียนในช่องบริการ “Drive Thru Service” ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันได้อย่างสะดวก เพียงนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถมาแสดงเท่านั้น โดยสามารถใช้บริการ “Drive Thru Service” ที่กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn

แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  

เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 

ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car 


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ