ประกาศค่าปรับผิดกฎจราจรใหม่ สูงสุด 1,000 บาท Share this

ประกาศค่าปรับผิดกฎจราจรใหม่ สูงสุด 1,000 บาท

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 26 สิงหาคม 2563

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ฉบับใหม่ พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้วันที่ 26 ส.ค. เป็นต้นไป


ประกาศค่าปรับผิดกฎจราจรใหม่ สูงสุด 1,000 บาท

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ฉบับใหม่ พ.ศ.2563 ความว่า เป็นการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่ แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ.2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
บรรดาประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับปรากศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

สรุปบางประเด็น

สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รถใช้ถนน จำนวนค่าปรับในกฎหมายใหม่อยู่ระหว่าง 200-1,000 บาท สาเหตุที่ต้องโดนจ่ายค่าปรับ อาทิ ผู้ที่มีความผิดหากนำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมีหรือเสียงเกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ ปรับ 1,000 บาท

ผู้ขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใด โดยลักษณะและวิธีการติดป้ายไม่แสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิง ตลอดจนเงื่อนไขในการป้องกันอันตราย ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง ปรับ 1,000 บาท 

ผู้ขับขี่รถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทาง ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ปรับ 1,000 บาท 
 

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ