BMW กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศปรับทัพผู้บริหาร เดินหน้าเสริมศักยภาพต่อเนื่องในตลาดยนตรกรรมหรู Share this

BMW กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศปรับทัพผู้บริหาร เดินหน้าเสริมศักยภาพต่อเนื่องในตลาดยนตรกรรมหรู

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 16 December 2563

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศปรับโครงสร้างการบริหารในองค์กร มุ่งเสริมประสิทธิภาพความแข็งแกร่งผ่านศักยภาพที่หลากหลาย พร้อมต่อยอดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาดยนตรกรรมพรีเมียม โดยการปรับเปลี่ยนทีมผู้บริหารในครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งแบรนด์บีเอ็มดับเบิลยูและมินิ


ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคุณปรีชา นินาทเกียรติกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย และคุณชนินทร์ ฐิติจารุไพศาล รับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ขณะที่คุณประภัสรา อร่ามวงศ์สมุทร เข้ารับดำแหน่งผู้อำนวยการ มินิ ประเทศไทย และยังรวมถึงการแต่งตั้งคุณรอน ศิริวันสาณฑ์ ในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย โดยการแต่งตั้งทั้งหมดนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “สิ่งสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของการทำงานที่บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป คือการทำงานด้วยความรักและความหลงใหลในผลิตภัณฑ์ พนักงานของเราจึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จไปพร้อม ๆ กัน การปรับโครงสร้างการบริหารในครั้งนี้ จะผสานเอาความหลงใหลดังกล่าว รวมทั้งศักยภาพและประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้บริหารทั้งสี่ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ กับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปมาอย่างยาวนาน และเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพด้านการวางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค จากผลงานความสำเร็จของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารของผู้บริหารทั้งสี่ท่านนี้ ผมเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน”

คุณปรีชา นินาทเกียรติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย

ในส่วนของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ได้คุณปรีชา นินาทเกียรติกุล เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โดยคุณปรีชาเริ่มต้นทำงานกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2550 ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป มินิ ประเทศไทย ก่อนที่จะย้ายไปรับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของมินิ ณ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป เอเชีย ประเทศสิงคโปร์ รับผิดชอบดูแลด้านการขายและการตลาดของมินิ ก่อนจะกลับมารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป มินิ ประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ดูแลและพัฒนาการดำเนินงานของมินิในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย คุณปรีชาจะดูแลบริหารการวางแผนและกลยุทธ์ด้านการตลาดของบีเอ็มดับเบิลยู พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมการตลาดของบีเอ็มดับเบิลยูในประเทศไทยให้เกิดศักยภาพสูงสุด

คุณชนินทร์ ฐิติจารุไพศาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย

คุณชนินทร์ ฐิติจารุไพศาล ซึ่งเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ก็มีประสบการณ์ด้านการบริหารในหลายบทบาทหน้าที่มาอย่างยาวนานเช่นกัน โดยได้ร่วมงานกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จึงมีความเชี่ยวชาญในการบริหารฝ่ายขายมากกว่า 15 ปีในหลายตำแหน่งของทั้งแบรนด์บีเอ็มดับเบิลยูและบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนและกำหนดทิศทางกลยุทธ์ฝ่ายขาย การบริหารฝ่ายปฏิบัติการด้านการขาย รวมถึงตำแหน่งล่าสุดในฐานะผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้จำหน่ายของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย สำหรับในตำแหน่งใหม่นี้ คุณชนินทร์จะรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานโดยรวมในกิจกรรมการขายของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู รวมถึงพัฒนาและวางแผนด้านกลยุทธ์ฝ่ายขายเพื่อสร้างการเติบโตของยอดขายบีเอ็มดับเบิลยูในตลาดประเทศไทย

คุณประภัสรา อร่ามวงศ์สมุทร ผู้อำนวยการ มินิ ประเทศไทย

ด้านมินิ ประเทศไทย คุณประภัสรา อร่ามวงศ์สมุทร เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมของมินิในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารแบรนด์ การขาย และการตลาด โดยคุณประภัสราได้เป็นส่วนหนึ่งของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป มานานกว่า 13 ปีแล้ว ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดและการขายจากการบริหารงานในหลายตำแหน่ง โดยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารการตลาดในปี 2550 และในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดในปี 2553 จากนั้นคุณประภัสราได้นำทีมสร้างผลงานด้านยอดขายให้กับบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายในปี 2559 ก่อนที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งล่าสุดในฐานะผู้อำนวยการของมินิ ประเทศไทย

คุณรอน ศิริวันสาณฑ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย

นอกจากนี้ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ยังแต่งตั้งคุณรอน ศิริวันสาณฑ์ เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ โดยคุณรอนได้ทำงานในหลายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับรัฐกิจสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2545 ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยในปี 2557 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ ในตำแหน่งใหม่นี้ คุณรอนจะเข้ามารับผิดชอบหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ตั้งแต่การวิเคราะห์ภาพรวมทางการเมืองและผลกระทบต่อบริษัทฯ ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ