ขนส่งเน้นย้ำ มาตรการสาธารณสุข Share this

ขนส่งเน้นย้ำ มาตรการสาธารณสุข

Champ Autospinn
โพสต์เมื่อ 29 July 2564

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีมติเพิ่มมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเงื่อนไขมาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการแพร่ระบาดในรถโดยสารสาธารณะ


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก ในฐานะนายทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง หมวด 4 กรุงเทพมหานคร หมวด 2 หมวด 3 และไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ภายในเขตกรุงเทพมหานครและระหว่างจังหวัด ในช่วงที่มีการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติ ดังนี้

  1. ให้ผู้ประกอบการขนส่งคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและสอดคล้องกับการตรวจคัดกรองบุคคลเข้าเขตพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก. ศบค.) กรุงเทพมหานคร จังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  2. ให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง และการจัดเก็บบันทึกข้อมูลตามที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก. ศบค.) กรุงเทพมหานคร จังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  3. ให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการกำหนดมาตรการสาธารณสุขเป็นเงื่อนไขในการประกอบการขนส่งอเพื่อให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการปฏิบัติและจัดมาตรการสาธารณสุขในการให้บริการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม จากกำหนดมาตรการสาธารณสุขเป็นเงื่อนไขมาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่งของรถโดยสารสาธารณะ จะทำให้ผู้ประกอบการขนส่งที่ฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข ไม่ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการสาธารณสุข หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 131 โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทด้วย จึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ