ตัวเลขจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าป้ายแดง 4 เดือนแรกแตะ 1000% Share this

ตัวเลขจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าป้ายแดง 4 เดือนแรกแตะ 1000%

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 24 May 2566

ส.อ.ท.รอรัฐบาลใหม่อนุมัตินโยบายการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่ หรือ อีวี 3.5 ห่วงความไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และความได้เปรียบของไทยในอนาคต เผยตัวเลขจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าป้ายแดง 4 เดือนแรกแตะ 1000%


รอรัฐบาลใหม่อนุมัติมาตรการอีวี 3.5

รถยนต์ไฟฟ้ายังมาแรงต่อเนื่อง

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งที่มีนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำราว 450 บาทต่อวันว่า ผู้ประกอบการรถยนต์ไม่ได้กังวลเนื่องจากค่าแรงสูงกว่าขั้นต่ำอยู่แล้วแต่ยังห่วงผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  และผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์จากวัตถุดิบ ที่เป็นผู้ผลิตขนาดกลางและย่อม(SMEs) ที่เป็นเทียร์ 2-3 จะมีผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผ่านให้กับผู้ผลิตรถยนต์ที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นได้เช่นกันจึงต้องติดตามในเรื่องนี้ว่าจะเป็นอย่างไร

นอกจากนี้ ในส่วนของนโยบายการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่ หรือ EV 3.5 ที่ยังไม่ได้มีการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพราะเกิดยุบสภาก่อนจึงต้องรอรัฐบาลใหม่มาสานต่อซึ่งคาดหวังว่าจะเข้ามาเร่งให้เกิดความต่อเนื่องเพราะมาตรการเดิมที่สนับสนุนนั้นได้สิ้นสุดระยะเวลาปี 2566 และมาตรการส่งเสริมชุดใหม่นั้นจะมีความต่อเนื่องไปถึงปี 2568 โดยเฉพาะการสนับสนุนเงินอุดหนุน 1.5 แสนบาท(ซื้อรถราคาไม่เกิน2ล้านบาท) และการลดภาษีสรรพสามิตต่างๆ 

“ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คนในเดือนเมษายน 2566 จำนวน 3,820 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 2565 ถึง 882% และมีสัดส่วนถึง 7.73% ของยอดจดทะเบียนทั้งหมดถือว่าสัญญาณรถEV ยังคงมาแรงต่อเนื่อง”

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV เดือนเมษายน 2566

เดือนเมษายน 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 5,181 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนปีที่แล้วร้อยละ 320.88 โดยแบ่งเป็น

1. รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 3,820 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 869.54

 • รถยนต์นั่งจำนวน 3,820 คัน

2. รถกระบะ รถแวนมีทั้งสิ้น 2 คัน ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ยังไม่มีการจดทะเบียน
3. รถยนต์สามล้อรับจ้างมีทั้งสิ้น 19 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 850

 • รถยนต์รับจ้างสามล้อจำนวน 19 คัน

4. รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 1,238 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 48.98

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 1,215 คัน
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 23 คัน

5. รถโดยสารมีทั้งสิ้น 93 คัน ซึ่งเดือนเมษายน 2565 ไม่มีการจดทะเบียน
6. รถบรรทุกมีทั้งสิ้น 9 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 125

ตัวเลขจดทะเบียนป้ายแดง 4 เดือนปีนี้  

เดือนมกราคม - เมษายน 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 26,233 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายนปีที่แล้วร้อยละ 534.41 โดยแบ่งเป็น
1. รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 18,445 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2565 ร้อยละ 1,022.64

 • รถยนต์นั่งจำนวน 18,357 คัน
 • รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คน จำนวน 84 คัน
 • รถยนต์บริการธุรกิจจำนวน 2 คัน
 • รถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน 2 คัน

2. รถกระบะ รถแวนมีทั้งสิ้น 37 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2565 ร้อยละ 1,750
3. รถยนต์สามล้อรับจ้างมีทั้งสิ้น 109 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2565 ร้อยละ 179.49

 • รถยนต์รับจ้างสามล้อจำนวน 103 คัน
 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลจำนวน 6 คัน

4. รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 6,886 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2565 ร้อยละ 183.61

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 6,862 คัน
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 24 คัน

5. รถโดยสารมีทั้งสิ้น 703 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเดือนมกราคม - เมษายน 2565 ร้อยละ 3,600
6. รถบรรทุกมีทั้งสิ้น 53 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเดือนมกราคม - เมษายน 2565 ร้อยละ 1,225


สถิติยอดจดทะเบียนใหม่ของยานยนต์แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง เดือนเมษายน 2566

ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คนในเดือนเมษายน 2566 จำนวน 3,820 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 2565 ถึงร้อยละ 882 และมีสัดส่วนถึงร้อยละ 7.73 ของยอดจดทะเบียนทั้งหมด

รถยนต์ไฟฟ้าผสมแบบเสียบปลั๊กมีจำนวน 782 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปี 2565 ร้อยละ 6.57 และมีสัดส่วนร้อยละ 1.58 ของยอดจดทะเบียนทั้งหมด

รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมมีจำนวน 6,160 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.57 จากเดือนเดียวกันของปี 2565 และมีสัดส่วนร้อยละ 12.47 ของยอดจดทะเบียนรวม ซึ่งเห็นได้ว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยมีสัดส่วนสูงเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ

บทความที่น่าสนใจ : ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า เดือนเมษายน 2566

                            : เด็กจบใหม่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนดี?

อัปเดตข่าวรถยนต์ ดูรีวิวรถยนต์ รีวิวรถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพ เช็คราคา ตารางผ่อน พร้อมเกาะติดข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV ไปกับ Autospinn.com

ซื้อขายรถมือสอง ทุกรุ่น ทุกแบบ ทั้งรถเก๋งมือสอง รถตู้มือสอง รถกระบะมือสอง ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน ดูรายละเอียด และราคารถมือสองได้ที่ ตลาดรถ One2car


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ