Ford พัฒนากระจกหน้าต่างรุ่นต้นแบบให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้ "สัมผัส" วิวทิวทัศน์ Share this
โหมดการอ่าน

Ford พัฒนากระจกหน้าต่างรุ่นต้นแบบให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้ "สัมผัส" วิวทิวทัศน์

Satapana
โดย Satapana
โพสต์เมื่อ 04 พฤษภาคม 2561

เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ