BMW จับมือ Toyota แลกเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซล กับโนว์ฮาวระบบไฮบริด Share this

BMW จับมือ Toyota แลกเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซล กับโนว์ฮาวระบบไฮบริด

Admin
โดย Admin
โพสต์เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2554

BMW จับมือ Toyota แลกเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซล กับโนว์ฮาวระบบไฮบริด

Detroit News รายงานโดยอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ Nikon Keizai Shimbun ของประเทศญี่ปุ่นว่า BMW และ Toyota อยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน โดย BMW จะแลกเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลกับเทคโนโลยีไฮบริดของ Toyota ซึ่งแน่นอนว่า ความร่วมมือนี้จะเป็นกลยุทธ์แบบ win-win ที่ Toyota จะสามารถขายรถเครื่องยนต์ดีเซลในยุโรปได้มากขึ้น ในขณะที่ BMW ก็จะประหยัดงบประมาณในการวิจัยเทคโนโลยีไฮบริด อีกทั้ง Toyota ก็ไปไกลเกินกว่าที่จะตามทันในเรื่องนี้ การร่วมมือกันในครั้งนี้จึงเป็นอะไรที่ลงตัวในยุคที่มีการแข่งขันสูงเหมือนในปัจจุบัน


ความคิดเห็น