Subaru Thailand Palm Challenge 2012 แตะรถชิงรถ ครั้งที่ 5 Share this

Subaru Thailand Palm Challenge 2012 แตะรถชิงรถ ครั้งที่ 5

Admin
โดย Admin
โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2555

Subaru Thailand Palm Challenge 2012 แตะรถชิงรถ ครั้งที่ 5

นายอภิชัย ธรรมศิรารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มอเตอร์ อิมเมจ ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ซูบารุอย่างเป็นทางการ พร้อมกับ 10 นางฟ้าซูบารุและผู้เข้าแข่งขันจำนวน 150 คนร่วมกันเปิดกิจกรรม Subaru Thailand Palm Challenge 2012 หรือ แตะรถ ชิงรถ ครั้งที่ 5 เพื่อเฟ้นหา 10 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมในรายการ MediaCorp Subaru Challenge - The Asian Face-Off 2012 ชิงรถยนต์ Subaru XV ใหม่ จำนวน 1 คัน ที่ประเทศสิงคโปร์

Subaru Thailand Palm Challenge 2012 “Hold it, Win it” แตะรถ ชิงรถ ครั้งที่ 5

ความเป็นมา

• บริษัท มอเตอร์ อิมเมจ ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ซูบารุอย่างเป็นทางการ ได้เริ่มจัดกิจกรรม Subaru Thailand Palm Challenge หรือ แตะรถ ชิงรถ ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2551 และได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้การจัดกิจกรรม Subaru Thailand Palm Challenge 2012 “Hold it, Win it”ถือเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งบริษัทฯมุ่งหวังให้กิจกรรมนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

• เพื่อเฟ้นหา 10 ตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม “แตะรถ ชิงรถ” ร่วมกับตัวแทนอีก 9 ประเทศ จากกลุ่มบริษัทมอเตอร์ อิมเมจ ซึ่งประกอบด้วย จีน, กัมพูชา, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, เวียดนาม และสิงคโปร์ ในรายการ MediaCorp Subaru Challenge - The Asian Face-Off 2012 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยผู้ชนะเลิศ ที่แตะรถได้นานที่สุดจะได้รับ Subaru XV ใหม่ สุดยอดรถยนต์ Crossover จำนวน 1 คัน

รูปแบบการจัดงาน

• การแข่งขัน Subaru Thailand Palm Challenge 2012 “Hold it, Win it” จัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 9.00 - 19.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/subaruthailandpalmchallenge หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-713-3120 ซึ่งในปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากซูบารุได้ทำการคัดเลือก 10 สาวสวยมาทำหน้าที่เป็น Subaru Angel เพื่อปฎิบัติภาระกิจเป็นหัวหน้าทีมในกิจกรรมดังกล่าว

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีสัญชาติไทย

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพในอวัยวะส่วนใดของร่างกาย

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ของบริษัท มอเตอร์อิมเมจ ซูบารุ ประเทศไทย จำกัด

ข้อกำหนดกติกาผู้เข้าแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในเวลาที่กำหนด และต้องเซ็นรับทราบยินยอมในเอกสารระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขสำหรับกิจกรรม Subaru Thailand Palm Challenge 2012 พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องทำการฝากสัมภาระ ณ จุดฝากของที่กำหนดไว้

3. ห้ามนั่ง ครอบคลุมตั้งแต่การห้ามก้นสัมผัสพื้น หรือการนั่งยองๆ หรือ การงอเข่า

4. ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้มือขวา แตะลงบนจุดที่กำหนด (ตามหมายเลขของตัวเอง) และแตะเต็มฝ่ามือ ห้ามฝ่ามือลอยออกมาเหนือสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ โดยจะมีกรรมการคอยดู หากผู้แข่งขันท่านใดทำผิดกติกา จะถูกปรับออกจากการแข่งขันทันที

5. เพื่อให้การแข่งขันเกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ห้ามผู้เข้าแข่งขันส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่น หมายรวมถึง ญาติ และเพื่อนของผู้แข่งขันไปรบกวนผู้เข้าแข่งขันอื่นๆ และห้ามผู้เข้าแข่งขันกระแทก ดัน หรือพลักผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นเช่นกัน

6. ห้ามผู้เข้าแข่งขันรับอาหารหรือเครื่องดื่มจากผู้ชมโดยเด็ดขาด (ญาติ หรือ เพื่อน) ทางผู้จัดงานจะมีน้ำและอาหารเตรียมไว้ให้ผู้แข่งขันได้รับประทานในช่วงเวลาพักการแข่งขัน

7. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องแต่งกายตลอดระยะเวลาการแข่งขันโดยเด็ดขาด นั่นหมายถึงห้ามผู้เข้าแข่งขันถอดรองเท้าด้วยเช่นกัน

8. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางผู้จัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

สำหรับผู้ชนะในประเทศไทย

• เป็นตัวแทนประเทศไทยและได้รับแพคเกจเดินทางไป – กลับ ประเทศสิงคโปร์ โดยรวมค่าบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์ , ค่าโรงแรมที่พักและพ๊อกเก็ตมันนี่ตลอดการแข่งขัน

• ได้รับโอกาสในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรายการ MediaCorp Subaru Challenge - The Asian Face-Off 2012 ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2555 ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 400 คน, ผู้เข้าแข่งขัน 90 คนในระดับภูมิภาคจากกลุ่ม กลุ่ม Motor Imageรวมถึงประเทศจีน, กัมพูชา, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, เวียดนามและไทย จะแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันจากสิงคโปร์ 310 คน โดยที่รางวัลใหญ่คือ New Subaru XV

สำหรับผู้ชนะในรายการ MediaCorp Subaru Challenge - The Asian Face-Off 2012

• รางวัลผู้ชนะเลิศระดับประเทศ (รางวัลสำหรับผู้ที่ยืนเป็นคนสุดท้ายของแต่ละประเทศ)

รางวัลผู้ชนะระดับเอเชีย (รางวัลสำหรับผู้ที่ยืนเป็นคนสุดท้ายของทุกประเทศ ยกเว้นสิงคโปร์),

รางวัลผู้ชนะประเภททีม (รางวัลให้กับทีมงานของประเทศที่มีระยะเวลาที่ยาวที่สุด โดยรวมเวลาทั้งหมดของสมาชิกแต่ละคนในทีม)

• ผู้เข้าแข่งขันที่สามารถแตะรถได้นานที่สุดระหว่างคนไทยด้วยกัน จะได้รับรางวัลเงินสด จำนวนเงิน 1,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ หรือประมาณ 25,000 บาท

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันคนไทยเป็นผู้ชนะรางวัลใหญ่ จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น โดยผู้ชนะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีตามที่กฎหมายกำหนดด้วยตนเอง โดยรางวัลดังกล่าวผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

[zenphotopress album=3409 sort=latest number=80]


ความคิดเห็น