ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด Motorcross ชิงแชมป์โลก วันที่ 8-10 มี.ค. นี้ Share this

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด Motorcross ชิงแชมป์โลก วันที่ 8-10 มี.ค. นี้

Admin
โดย Admin
โพสต์เมื่อ 09 February 2556

2103 FIM Motocross World Championship Grand Prix of Thailand Let’s X the world !! the first ever Motorsport Grand Prix in Thailand - ThaiMXGP

พร้อมกระโดดข้ามโลก บันทึกประวัติศาสตร์ใหม่มอเตอร์สปอร์ตไทย จัดโมโตครอสชิงแชมป์โลกที่ศรีราชา !!

คาดเม็ดเงินสะพัดเกินพันล้าน ส่งผลดีด้านการท่องเที่ยว หลังไทยรับจัดโมโตครอส์โลก มั่นใจนักกีฬาโมโตครอส

ไทยได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด

สมาพันธ์กีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ร่วม

กับกองทุนกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง

ขาม, และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3, อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพดําเนินการแข่งขันรถ

จักรยานยนต์โมโตครอสชิงแชมป์โลก “2013 FIM Motocross World Championship Grand Prix of

Thailand (ThaiMXGP)” ซึ่งเป็นการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกสนามที่ 2 ของทั้ง 18 สนามทั่วโลกของสมา

พันธ์รถจักรยานยนต์นานาชาติ (FIM) ในวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2556 และเป็นกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์

โลกครั้งแรกในประเทศไทย ณ. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3, ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นับเป็นก้าวสําคัญของวงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ที่การชิงชัยในระดับชิงแชมป์โลกได้จัดขึ้นใน

ประเทศไทย ซึ่งการแข่งขันในรายการ ThaiMXGP ที่ ศรีราชาครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการ

แข่งขันให้กับนักแข่งไทยได้สัมผัสเกมการชิงชัยในระดับสากล ซึ่งนักแข่งจากการแข่งขันในระดับชิงแชมป์

ประเทศไทย ได้มีโอกาสร่วมคัดเลือกสิทธิ์ไวด์การ์ดเพื่อร่วมการชิงชัยในครั้งนี้ด้วย นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่

จะวัดขีดความสามารถของนักแข่งไทย ที่ปัจุบัน สามารถพัฒนาขีดความสามารถจนสามารถที่จะประสบความ

สําเร็จในการแข่งขันในระดับเอเชีย ด้วยการครองแชมป์เอเชียโมโตครอสได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การแข่งขันใน

ระดับชิงแชมป์โลกนั้น นักแข่งไทยยังไม่สามารถผ่านเข้าสู่การแข่งขันได้สําเร็จ แม้ว่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ทาง

สมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย โดย ธงชัย วงษ์สวรรค์ประธานสมาพันธ์ฯที่มุ่งมั่นผลักดันนัก

แข่งไทยได้ก้าวสู่การชิงชัยในระดับโลก โดยเฉพาะการแข่งขันประเภทโมดตครอส ที่แม้จะมีโอกาสได้ส่งทีมชาติ

ไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Motocross of Nations อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันในระดับที่ยากยิ่ง

เพราะเป็นการชิงชัยในระบบทีม ที่แต่ละประเทศจะคัดเลือกนักแข่งชั้นนํา มาร่วมชิงชัยในนามทีมชาติที่ผลการ

แข่งขันต้องคิดจากผลงานรวมของนักแข่งทุกคนในทีมนั่นเอง

ดังนั้นการแข่งขันในรายการโมโตครอสชิงแชมป์โลก ที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสนามเก็บคะแนน

สะสมชิงแชมป์โลกประจําปี 2013 นี้จึงจะเป็นประโยชน์กับนักแข่งและวงการแข่งขันของไทย ให้ยกระดับสู่ควา

เป็นเลิศยิ่งขึ้น เมื่อ นักแข่ง และ ทีมแข่ง ระดับโลกต่างก็จะมาร่วมชิงชัยกันที่ประเทศไทย ที่นอกจากนักแข่งที่ได้

สิทธิ์ไวลด์การ์ดจะมีโอกาสลงวัดฝีมือของตนเองแล้ว ในส่วนของทีมแข่งและส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะมีโอกาสได้รับ

ประสบการณ์จากการทํางานในระดับมืออาชีพของทีมแข่งในระดับโลกอีกด้วยสําหรับการเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Thai MXGP ครั้งนี้นักแข่งไทยต่างก็ได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านต่างๆ

จาก อดีตแชมป์โมโตครอสโลกชาวเนเธอร์แลนด์อย่าง Jan Postema เข้ามาช่วยดูแลความพร้อมของนักแข่ง

อย่างใกล้ชิด โดยการพัฒนานักแข่งไทยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย

นอกจากนี้ในส่วนของบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะมีโอกาส

ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขณะเดียวกัน ก็จะเป็นช่องทางในการก้าว

สู่ตลาดโลก ผ่านกิจกกรมการแข่งขันในครั้งนี้อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นกิจกรรมทางการตลาดผ่านกิจกรรมทาง

ด้านมอเตอร์สปอร์ต ที่มีส่วนส่งเสริมภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

สําหรับรายการ FIM Motocross World Championship นี้ได้มีการถ่ายทอดสดไปกว่า 120 ประเทศทั่วโลก

ซึ่งในแต่ละสนามมียอดผู้ชมมากกว่า 100ล้านคน นับว่าเป็นโอกาสในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้

นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นช่องทางสําคัญที่ช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์ทาง

ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศไทย ที่จะเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทย ทั้งจากการท่องเที่ยว และ ราย

ได้จากธุรกิจทางด้านยานยนต์ที่จะมีโอกาสเปิดตลาดสู่นานาชาติผ่านการจัดการแข่งขันครั้งนี้

ซึ่งการจัดการแถลงข่าวการแข่งขันโมโตครอสชิงแชมป์โลกหรือ FIM Motocross World Championship ,

Grand Prix of Thailand ในครั้งนี้ได้ใช้คําจํากัดความของงานนี้คือ X The World ที่สื่อ ความหมายถึง การ

แข่งขันโมดตครอสชิงแชมป์โลก ที่มีการชิงชัยถึง 18 สนาม โดยแต่ละสนามจะตระเวนแข่งขันกันในทีวปต่างๆ

ทั้ง ยุโรป , อเมริกาใต้ ,และเอเชีย ที่ต้องเดินทางข้ามประเทศอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็หมายถึง Cross The World นั่นเอง

รายละเอียด ของงาน X the world ณ.ลานหน้าห้างสินค้า CentralWorld มีดังนี้

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

13:30 น. - แถลงข่าวสื่อมวลชน

17:00 น. - ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน X the world ทาง Grand Prix Channel

17:30 น. - เริ่มงาน X the world, มิมิโมโตครอส, การประกวด ThaiMXGP Girls ฯลฯ

20:30 น. - สิ้นสุดงานวันแรก

วันเสาร์ที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556

10:30 น. - งาน X the world, มิมิโมโตครอส, การประกวด ThaiMXGP Girls, ฯลฯ

17:00 น. - คอนเสิร์ต Arghh Warghh Yarghh!! present X the world live at CentralWorldทั้งนี้ ThaiMXGP จะจัดกิจกรรมบันเทิงและประชาสัมพันธ์โมโตครอสโลกตลอดทั้ง 3 วัน (8-10 กุมภาพันธ์

2556) ในรูปแบบงาน X the world โดยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิเช่น

- ทีมแข่งโมโตครอสจากน้ํามันเครื่องปตท. รถจักรยานยนต์ฮอนด้า, รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า, และรถ

จักรยานยนต์ KTM

- กิจกรรมของผู้สนับสนุน อาทิเช่น BMX Flatland จาก DC, Stage Performance Show จาก Puma Shoes

- พบกับนักแข่งไทยที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน (Wildcard) โมโตครอสโลกศรีราชาทั้ง 12 คน

- การจําลองสนามแข่งโมโตครอส 50 ซีซีโดยนักแข่งยุวชน

- พูดคุยกับนักแข่งโมโมตครอสทีมชาติไทย, Jan Postema ครูฝึกชื่อดัง

- ถ่ายภาพรถแข่งโมโตครอสแชมป์โลกปี 2012 Tony Cairoli, Jeffrey Herlings, และรถโมโตครอสคลาสสิค

ยุคปี 1980’s

- การประกวด ThaiMXGP Girls เพื่อคัดเลือกเป็น Monster Girls สาวไทยคนแรกของโลก

- เปิดให้จองหมวกกันน็อค ThaiMXGP by Bilmola - Limited Edition ซึ่งมีเพียง 222 ใบเท่านั้น

- ThaiMXGP และ ThaiTicketMajor เอาใจแฟนๆโมโตครอสเปิดให้สํารองบัตรล่วงหน้าใในราคาพิเศษ

- Arghh Warghh Yarghh!! Live Concert ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้โดยศิลปิน

Brandnew Sunset, Lasthoper, Hopeless, Fathomless, Ex’s & Oh’s, Kiss and Demise, Dezember,

Born From Pain, A Zero, Sudden Face Down, Last Fight For Finish, Phychoslim และ DJ Nuffsaid

ชมภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเพิ่มเติมคลิก http://photos.autospinn.com/2013-FIM-MX-grandprix-thailand/


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ