กูเกิลชี้ผู้ซื้อรถไทยมีความภักดีในแบรนด์ต่ำ Share this

กูเกิลชี้ผู้ซื้อรถไทยมีความภักดีในแบรนด์ต่ำ

Golf Autospinn
โพสต์เมื่อ 22 สิงหาคม 2556

กูเกิลชี้ผู้ซื้อรถไทยมีความภักดีในแบรนด์ต่ำ

กูเกิล ประเทศไทย เปิดเผยวิจัยเชิงลึกของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถยนต์ พบความภักดีในแบรนด์ต่ำ ใช้เวลาในการหาข้อมูลนาน ขณะที่อินเตอร์เนตเข้ามามีบทบาทในการหาข้อมูลมากขึ้น

Google - GM

อริยะ พนมยงค์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ กูเกิล ประเทศไทย เปิดเผยผลวิจัยเชิงลึกที่กูเกิลร่วมมือกับบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน Business Insight with Google พบว่าความภักดีต่อแบรนด์ของผู้บริโภคในประเทศไทยมีอยู่ค่อนข้างต่ำ โดย 83% ของผู้บริโภค มีความคิดที่จะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ยี่ห้อใหม่เมื่อต้องการซื้อรถยนต์คันต่อไป

ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจ 37% บอกว่าจะเปลี่ยนไปซื้อรถยนต์ยี่ห้ออื่นอย่างแน่นอนในการซื้อรถยนต์คันใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยเองมีความหลากหลายของสินค้าที่จำหน่ายในประเทศไทย ในฐานะฐานการผลิตรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคอาเซียน

"ภาพรวมที่เกิดขึ้นนี้ แน่นอนถือว่าเป็นความเสี่ยงของผู้ประกอบการทุกรายในประเทศไทย แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของผู้ประกอบการรายอื่น ที่มีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้"

ผลวิจัยยังกล่าวอีกว่า 98% ของผู้ที่ต้องการซื้อรถใหม่ใช้ข้อมูลออนไลน์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับรถใหม่ในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม เพื่อน ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการหาข้อมูลของผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์คันใหม่

3.2 เดือน คือระยะเวลาเฉลี่ยของผู้บริโภคก่อนการตัดสินใจเป็นเจ้าของรถยนต์ใหม่ โดย 39% ของกลุ่มตัวอย่างใช้เวลา 1 เดือนหรือน้อยกว่า 3 เดือนในการตัดสินใจ แต่ทีน่าสนใจก็คือ 28% ของกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาตัดสินใจและซื้อภายในเดือนเดียวเท่านั้น ขณะที่ 20% ใช้เวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่า 6 เดือน

ทั้งนี้ การเติบโตในแหล่งข้อมูลสำหรับการหาข้อมูลรถยนต์ใหม่ที่น่าสนใจก็คือการเติบโตของแหล่งข้อมูลออนไลน์ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลและรายละเอียดได้มากกว่าสื่อรูปแบบเดิม ๆ โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์มือถือแบบพกพา ที่มีสัดส่วนการค้นหาข้อมูลเพิ่มเป็น 36% หลังการเปิดให้บริการ 3G เปรียบเทียบกับสัดส่วน 10% ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

กูเกิลมีข้อเสนอในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรองรับการหาข้อมูลของลูกค้าในปัจจุบัน ว่าควรจะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้บริโภค ซึ่งพฤติการรมของผู้บริโภคยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้ว

"เราแนะนำว่าทุกคนควรจะคิดในฐานะของผู้บริโภค ลองเข้าไปใช้งานแล้วดูว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่ อุปกรณ์เคลื่อนที่ยุคใหม่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วไปพร้อม ๆ กับความพร้อมของระบบโทรศัพท์มือถือที่แพร่หลายเร็วกว่าระบบอินเตอร์เนตพื้นฐาน เป็นเรื่องที่จะต้องพร้อมรับมือในอนาคต"


ความคิดเห็น