12 ถนน ในกทม. ถูกสั่งห้ามเข้า-ออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สค. นี้ Share this

12 ถนน ในกทม. ถูกสั่งห้ามเข้า-ออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สค. นี้

Pon Piantanongkit
โพสต์เมื่อ 02 สิงหาคม 2556

12 ถนน ในกทม. ถูกสั่งห้ามเข้า-ออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สค. นี้

เมื่อวานนี้ 1 สค. 2556 ได้มีประกาศจากศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ห้ามบุคคลเข้าหรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากเจ้าหน้าที่พนักงาน โดยมีรายชื่อทั้งหมด 12 ถนน ดังต่อไปนี้

(๑) ถนนราชสีมา ตั้งแต่ แยกสวนรื่นฤดี ถึง แยกประชาเกษม

(๒) ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดง ถึงแยกพาณิชย์

(๓) ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกอู่ทองในถึงลานพระราชวังดุสิต ด้านหลังพระบรมรูปทรงม้า

(๔) ถนนลิขิต

(๕) ถนนพระราม ๕ ตั้งแต่ สะพานอรทัย ถึง แยกสุโขทัย

(๖) ถนนสุโขทัย ตั้งแต่ แยกสวนรื่นฤดี ถึง แยกสุโขทัย

(๗) ถนนราชวิถี ตั้งแต่ แยกการเรือน ถึง แยกราชวิถี

(๘) ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกพระรูป ถึง แยก จปร.

(๙) ถนนลูกหลวง ตั้งแต่ สะพานวิศุกรรมนฤมาณ (ถนนลูกหลวงตัดถนนราชสีมา) ถึงสะพานเทวกรรม (ถนนลูกหลวงตัดถนนนครสวรรค์)

(๑๐) ถนนพิชัย ตั้งแต่ แยกขัตติยานี ถึง ถนนราชวิถี

(๑๑) ถนนนครปฐม

(๑๒) ถนนกรุงเกษม แยกประชาเกษม ถึง แยกเทวกรรม

ทั้งนี้ ให้รวมถึงพื้นที่บริเวณถนน ทางเท้า คูคลอง และพื้นที่สาธารณะ ต่อเนื่องไปอีกในรัศมี๕๐ เมตร


ความคิดเห็น