ยอดผลิตรถยนต์ในไทยทุบสถิติ 52 ปีในปีที่ผ่านมา ติดท๊อปเทนฐานการผลิตโลก Share this

ยอดผลิตรถยนต์ในไทยทุบสถิติ 52 ปีในปีที่ผ่านมา ติดท๊อปเทนฐานการผลิตโลก

Golf Autospinn
โพสต์เมื่อ 17 มกราคม 2557

ยอดผลิตรถยนต์ในไทยทุบสถิติ 52 ปีในปีที่ผ่านมา ติดท๊อปเทนฐานการผลิตโลก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รายงานยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยของปี 2556 ที่ผ่านมา พบยอดผลิตมากกว่า 2.45 ล้านคัน ซึ่งเป็นยอดการผลิตที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยขึ้นเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 10 ของโลก

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,457,086 คัน สูงสุดรอบ 52 ปี ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์ใน 10 อันดับแรกของโลก โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 0.14 แม้ยอดผลิตในเดือนที่ผ่านมา จะต่ำสุดในรอบ 20 เดือนก็ตาม

ทั้งนี้ ยอดผลิตดังกล่าวเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1,335,783 คัน คิดเป็นร้อยละ 54.36 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 6.72 ขณะที่เป็นยอดผลิตเพื่อการส่งออกผลิต 1,121,303 คัน เท่ากับร้อยละ 45.64 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 9.75

ขณะที่รถจักรยานยนต์มียอดการผลิตในปี 2556 ทั้งสิ้น 2,820,592 คัน ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 10.43 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป 2,218,625 คัน ลดลงร้อยละ 14.87 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ 601,967 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.87

"ในส่วนของยอดจำหน่ายรถยนต์ในปีที่ผ่านมา พบว่ามียอดขาย 1,325,478 คัน ลดลงจากปี 2555 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 7.7 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 2,004,498 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 5.9"

การส่งออกรถยนต์ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,128,152 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 9.88 ส่งผลให้มีมูลค่าการส่งออก 512,186.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 4.5 การส่งออกรถจักรยานยนต์ในปีที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 935,747 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 มีมูลค่า 50,149.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.08


ความคิดเห็น