โตโยต้าโต้ข่าวกรมศุลฯเรียกแจงเลี่ยงภาษีพรีอุสหมื่นล้าน Share this

โตโยต้าโต้ข่าวกรมศุลฯเรียกแจงเลี่ยงภาษีพรีอุสหมื่นล้าน

Golf Autospinn
โพสต์เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2557

โตโยต้าโต้ข่าวกรมศุลฯเรียกแจงเลี่ยงภาษีพรีอุสหมื่นล้าน

จากกรณีที่กรมศุลการได้เรียกให้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าชี้แจงเพื่อขอเก็บภาษีย้อนหลังกรณีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ โตโยต้า พรีอุส เลี่ยงภาษีกว่า 1 หมื่นล้านบาท ภายหลังจากที่ตรวจสอบพบว่าการนำเข้าชิ้นส่วนสำเร็จรูปตามข้อตกลงเจเทปป้าไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าอย่างเป็นทางการ ส่อเจตนาการหลีกเลี่ยงภาษีนั้น

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยได้ทำหนังสือชี้แจงในเรื่องดังกล่าว ลงนามโดย วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เพื่อชี้แจงกรณีภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ โดยขอชี้แจงใน 3 ข้อ ประกอบไปด้วย 1.บริษัทฯ ได้นำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์จากประเทศญี่ปุ่นภายใต้ข้อตกลงทางการค้าไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ซึ่งชิ้นส่วนยานยนต์เหล่านั้นได้รับอนุมัติให้ใช้สิทธิ์ตามข้อตกลงดังกล่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้เสียภาษีถูกต้องครบถ้วนในขณะนำเข้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต ประมวลรัษฎากร และความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

2.สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจดูเอกสารและมีความเห็นว่า บริษัทฯ ชำระอากรไว้ไม่ครบ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่แตกต่างในเรื่องการตีความกฎหมาย ซึ่งได้ทำการชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและรายละเอียดต่าง ๆ ให้กรมศุลกากรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2556โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลสรุปตามขั้นตอนของกรมศุลกากร

3.ในกรณีความตกลงการค้าไทย-อินเดียนั้นเป็นกรณีที่บริษัทฯได้นำเข้าชิ้นส่วนชุดส่งกำลัง (Transmission) รถเพื่อการพาณิชย์ โดยตรงจากประเทศอินเดียและได้เสียภาษีตามอัตราที่กำหนดในข้อตกลงฯ แต่ปัญหาเกิดจากการที่บริษัทฯ ได้ใช้บัญชีราคาขายสินค้าผ่านประเทศที่สาม (3rd country invoicing) ซึ่งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้ในข้อตกลงทางการค้าอื่นๆ เป็นปกติ แต่กรมศุลกากรมีความเห็นว่าไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามข้อตกลงฯ ได้ จึงให้บริษัทฯ ชำระภาษีและค่าปรับเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2555 กรมศุลกากร ได้ออกประกาศอนุญาตให้ผู้นำเข้าสามารถใช้บัญชีราคาขายสินค้าผ่านประเทศที่สาม (3rd country invoicing) โดยได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับความตกลงทางการค้าระหว่างไทย กับประเทศอื่นๆ อาทิ ความตกลงทางการค้าระหว่างอาเซียน, ไทย-นิวซีแลนด์, ไทย-ออสเตรเลีย, ไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น

"โตโยต้าขอยืนยันว่า ระยะเวลากว่า 51 ปีที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯได้ดำเนินงานบนพื้นฐานความโปร่งใส (Transparency) ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) และดำเนินธุรกิจที่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้ารวมถึงตอบสนองนโยบายภาครัฐในด้านส่งเสริมการลงทุนและการส่งออกด้วยดีตลอดมา"

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดนถ้วนหน้า และต้องรอกรมศุลกากรออกมาชี้แจงอีกครั้ง


ความคิดเห็น