ข่าวด่วน! ผู้ใช้ทางด่วน วันเสาร์-วันอาทิตย์นี้ ระบบ EasyPass ปิด เริ่มคืนวันเสาร์นี้ Share this

ข่าวด่วน! ผู้ใช้ทางด่วน วันเสาร์-วันอาทิตย์นี้ ระบบ EasyPass ปิด เริ่มคืนวันเสาร์นี้

Pon Piantanongkit
โพสต์เมื่อ 15 มีนาคม 2557

ข่าวด่วน! ผู้ใช้ทางด่วน วันเสาร์-วันอาทิตย์นี้  ระบบ EasyPass ปิด  เริ่มคืนวันเสาร์นี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แจ้งปิดปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ในส่วนของระบบ

EasyPass ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 23.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 16

มีนาคม 2557 เวลา 05.30 น. ซึ่งจะมีผลทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถขายและเติมเงินได้ รวมทั้งข้อมูลการผ่านทาง

ไม่สามารถส่งมาตัดเงินที่ระบบ CS ได้ทันที ส่งผลให้ป้ายแสดงยอดเงินคงเหลือแสดงค่าไม่ตรงทุกสายทางพิเศษ

ดังนั้น กรุณา เตรียมเงิน 50 บาท ให้พร้อมพอดี เพื่อสะดวกต่อการชำระค่าบริการ


ความคิดเห็น