Toyota เปิดโครงการ “รวมพลคนดีถนนสีขาว” Hero on the Road Share this

Toyota เปิดโครงการ “รวมพลคนดีถนนสีขาว” Hero on the Road

Pon Piantanongkit
โดย Pon Piantanongkit
โพสต์เมื่อ 28 July 2557

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “รวมพลคนดีถนนสีขาว…Hero on the Road” ถือเป็น การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งบริษัทประกันภัยรถยนต์อีก 9 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเชิดชูบุคคล ที่ทำดีบนท้องถนน เฟ้นหาคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร ไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดงานฯ วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโอกุระ ถนนวิทยุ

โครงการ “รวมพลคนดีถนนสีขาว” แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจและเชิดชูคนทำดีบนท้องถนน กับ Hero Model ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีบนท้องถนน

กิจกรรมที่ 2 เฟ้นหาและรับสมัครคนทำดีบนท้องถนน กับกรมการขนส่งทางบก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปฏิญาณตนเป็นคนดีบนท้องถนน โดยจะต้องไม่เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมที่ 3 เคารพกฎ รักษาวินัยจราจร โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการรณรงค์บังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร พรบ. ขนส่ง อย่างถูกต้องในพื้นที่ 17 จังหวัด (สามารถดูรายละเอียดจากเอกสารแนบ) ที่มีการละเมิดกฎจราจร และสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดยการตั้งด่านตรวจพิเศษขึ้น ณ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกิจกรรมที่ 2 จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของ

- บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด : www.toyota.co.th/heroontheroad

- กรมการขนส่งทางบก : www.dlt.go.th

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 จะได้รับสติ๊กเกอร์ “รวมพลคนดีถนนสีขาว…Hero on the Road” เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงการเข้าร่วมกิจกรรม และจะได้รับการเชิดชูเกียรติผ่านสื่อ และเว็บไซต์จากกรมการขนส่งทางบก รวมถึง รับ พ.ร.บ.รถยนต์ฟรี หากผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

- การตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ทะเบียนรถ ใบขับขี่รถยนต์ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากทางกรมการขนส่งทางบก

- การตรวจสอบการกระทำผิดกฎจราจรที่ได้รับใบสั่งจากตำรวจจราจร ภายใน 1 ปีย้อนหลังนับจากวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- หลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการผู้สมัครจะต้องไม่เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเป็นระยะเวลา1 ปี โดยอ้างอิงจากเอกสารการเรียกร้องการใช้สิทธิ์ประกันภัย

- จะต้องมีบุคคลรับรองตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้

พบรถ Toyota มือ 2 ได้ที่ Thaicar.com


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ